Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd infomacji ze spółek

0
Podziel się

Zarząd Netii ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cyfrowego Polsatu na akcje spółki wysokości 4,8 zł za sztukę odpowiada wartości godziwej, podała Netia.

Przegląd infomacji ze spółek
bDZTBdgB

Akcjonariusze Ten Square Games - Maciej Popowicz oraz Arkadiusz Pernal po złożeniu zawiadomienia rozpoczną proces przyspieszonej budowy księgi popytu skierowany wyłącznie do wybranych inwestorów (ABB), którego celem będzie sprzedaż przez nich więcej niż łącznie 710 436 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki, stanowiących nie więcej niż 9,78% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz reprezentujących nie więcej niż 9,78% ogólnej liczby głosów, podało Ten Square Games.

Akcjonariusze Wawelu udzielili zarządowi upoważnienia do nabywania nie więcej niż 100 000 akcji własnych po cenie nie wyższej niż 560 zł za sztukę i zdecydowali o utworzeniu kapitału rezerwowego wysokości 56,2 mln zł na ten cel, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

CCC zakłada, że w tym roku wartość capexu będzie większa niż 200 mln zł i ukierunkowana m.in. na rozwój kanału e-commerce, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

bDZTBdgD

Zarząd Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydował o utworzeniu dodatkowej rezerwy w wysokości 19,8 mln zł na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi. Rezerwa obciąży wynik IV kwartału 2020 r., podał bank.

Zarząd Synektik zarekomendował przeznaczenie 3,84 mln zł z zysku za rok obrotowy 2019 (październik 2019 - wrzesień 2020) na wypłatę dywidendy, tj. 0,45 zł na akcję, podała spółka.

Apator Powogaz zawarł z podmiotem z branży deweloperskiej przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości w centrum Poznania za 63,5 mln zł, podał Apator. Szacowany wpływ transakcji na wynik netto grupy Apator to 27 mln zł.

Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wykorzystanie wspólnego doświadczenia i potencjału w zbudowaniu rynku biometanu w Polsce, podało PGNiG.

bDZTBdgJ

Kanały telewizyjne grupy Kino Polska TV osiągnęły łącznie 2,3% udziału w rynku oglądalności widowni komercyjnej w 2020 r. (SHR%, All 16-49, live) , co oznacza wzrost o prawie 17% r/r, podała spółka.

Archicom Nieruchomości 7 - spółka zależna Archicomu - zawarł umowę na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu, obręb Stare Miasto, o powierzchni ok. 0,22 ha za cenę netto 11 700 000 zł, podał Archicom.

Plantwear miał 3,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2020 r. co oznacza wzrost o ponad 16% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W całym 2020 roku spółka wygenerowała ok. 10,5 mln zł przychodu, co oznacza wzrost o ok. 16% r/r.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka wdrożyła z początkiem 2021 r. zapowiadane zmiany w modelu operacyjnym i koncepcji zarządzania. Nowy model pozwoli zoptymalizować współpracę spółek wchodzących w skład grupy i zwiększy efekt skali, podała Śnieżka.

bDZTBdgK

Develia wybrała generalnego wykonawcę - firmę NDI i rozpoczęła budowę Prestovia House w Warszawie, w której to inwestycji powstaną 162 mieszkania. Planowany termin zakończenia projektu to IV kwartał 2022 r., podał deweloper.

Spółka P4 - operator sieci Play - złożył deklaracje korygujące w zakresie wysokości pobranego przez Play jako płatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) pobieranego od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium RP za rok 2017, podała spółka. Play wpłacił na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek w kwocie 13 665 779 zł plus 4 194 454 zł odsetek ustawowych, podano także.

Tauron Wydobycie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - dąży do osiągnięcia całkowitej eliminacji wytwarzanych odpadów poprodukcyjnych we wszystkich swoich trzech zakładach górniczych, podała spółka.

LPP w drodze przetargu wybrało firmę Bremer jako generalnego wykonawcę nowego centrum dystrybucyjnego powstającego w Brześciu Kujawskim, natomiast nadzór nad pracami budowlanymi powierzono Trebbi Polska, podała spółka. Rozpoczęte w styczniu br. prace budowlane potrwają do końca 2021 r.

bDZTBdgL

Skinwallet uruchomił część sprzedażową platformy Market. Wśród nowych narzędzi jest przede wszystkim możliwość wymiany i handlu bezpośrednio pomiędzy użytkownikami, podała spółka.

W zakładach sodowych Ciech Soda Polska - spółki zależnej Ciechu - wdrożono system do nadzoru linii produkcyjnych, będący elementem szerszych działań realizowanych przez grupę w celu wczesnego wykrywania usterek, podał Ciech. System "Mobilny Obchodowy" umożliwia systematyczny monitoring poszczególnych instalacji, a po integracji z systemem SAP pozwala na efektywne zarządzanie całym procesem produkcji sody, a także odpowiednią konserwację i utrzymanie kluczowych urządzeń w optymalnym stanie.

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 248 szt. (-68% r/r) samochodów w IV kw. 2020 r., w tym 205 samochodów marki Land Rover i 43 samochody marki Jaguar, podała spółka.

TenderHut planuje zadebiutować najpierw na NewConnect, a następnie na głównym parkiecie warszawskiej giełdy jeszcze w 2021 roku, podała spółka.

bDZTBdgM

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte Monnari Trade wyniosły ok. 205,3 mln zł w 2020 r. wobec 278,2 mln zł rok wcześniej, a tym samym były niższe o 26,3% r/r, podała spółka.

Otoczenie niskich stóp procentowych może sprawić, że dojdzie do znacznego przepływu kapitału w kierunku m.in. aktywów akcyjnych, a ich dominacja może potrwać wiele lat, ocenia w rozmowie z ISBnews zarządzający funduszami w Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Michał Cichosz. Według niego, tym większe znaczenie ma poszukiwanie wzrostu - poprzez identyfikowanie liderów przemian technologicznych, wywołanych i zintensyfikowanych przez pandemię koronawirusa.

W okresie trzech dziesięcioleci swojej działalności Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) udzielił kredytów na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych w łącznej kwocie 23,2 mld zł. Dzięki nim wykonano dziesiątki tysięcy inwestycji proekologicznych o wartości 52,4 mld zł, podała instytucja.

Movie Games Mobile oraz Infoscan uzgodniły podstawowe warunki i założenia procesu połączenia obu spółek (term sheet), podały spółki we wspólnym komunikacie. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez nabycie akcji Infoscan przez akcjonariuszy Movie Games Mobile zgodnie z odpowiednim parytetem.

Bumech złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia (PG Silesia), podał Urząd.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz ERU Management Services LLC (ERU) złożyły wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Grupa CCC nie wyklucza sprzedaży niewielkiego pakietu istniejących akcji eobuwie.pl, przy założeniu utrzymania przez grupę pakietu większościowego, podało CCC. Spółka liczy na podjęcie odnośnych decyzji i uzgodnienie warunków transakcji w I kw. 2021 r.

OPG Gaz-System złożył do sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia żądań wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania umowy w wysokości 15,22 mln zł oraz wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 5 mln zł, wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 7 mln zł, podało Rafako, które jest wykonawcą umowy.

Spełniły się wszystkie warunki zawieszające, określone w przedwstępnej umowie zbycia 100% udziałów Ciech Żywice na rzecz spółki LERG za 160 mln zł, w tym warunek uzyskania przez LERG zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przeprowadzenie koncentracji, podał Ciech.

CCC odnotowało 117 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kw. 2020 r. wobec 278 mln zł zysku EBITDA rok wcześniej, podała spółka, prezentujące wstępne dane. Przychody w tym okresie wzrosły o 2% r/r do 1,62 mld zł.

bDZTBdhe
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)