Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
03.03.2020 17:57

Przegląd informacji ze spółek

Benefit Systems otrzymał postanowienie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego dot. spółki zależnej Benefit Partners, przewidziano na dzień 29 lipca 2020 r.

Podziel się
Dodaj komentarz

Akcjonariusze Synektika podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy wysokości 3,07 mln zł tj. 0,36 zł na akcję z z zysku za rok obrotowy 2018/2019 (trwający od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.), podała spółka.

Konsorcjum firm Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (GPBP, lider) oraz Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów złożyło cenowo najkorzystniejszą ofertę, wartą 183,9 mln zł brutto, w przetargu miasta Gliwice pn. "Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach - roboty budowlane"

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG osiągnięte w lutym 2020 r. wyniosły ok. 75,8 mln zł i były wyższe o ok. 8,9% r/r, podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zidentyfikowała przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36, podała spółka.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,8 USD/b w lutym 2020 r. wobec 8,5 USD/b miesiąc wcześniej i 9,7 USD/b w lutym 2019 r., podała spółka.

mBank podwoił limit finansowania zielonej energii do 2 mld zł ze względu na zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE), podał bank. Większość już sfinansowanych przez bank projektów to farmy wiatrowe.

Tegoroczny portfel zleceń Comarchu jest aktualnie o 8-10% wyższy wobec prognozowanego rok temu o tej samej porze, poinformował wiceprezes Konrad Tarański.

Comarch liczy, że w ciągu miesiąca - dwóch rozpocznie projekt data center w USA, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Wartość projektu jest szacowana do 15 mln USD.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wszczęła z urzędu postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kar pieniężnych na sześciu byłych członków zarządu oraz sześciu byłych i obecnych członków rady nadzorczej GetBack, podała Komisja.

QubicGames pozyskał licencje wydawnicze do gier: "Splatter - Zombiecalypse Now", "Eufloria HD" i "The Hong Kong Massacre", podała spółka.

Platforma Petro Giant, należąca do spółki Lotos Petrobaltic, rozpoczęła rekonstrukcję pierwszego z siedmiu odwiertów na bałtyckim złożu B3, podała Grupa Lotos. Celem działań jest zwiększenie wydobycia węglowodorów z polskiej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego. To pierwsze zadanie najnowszej i największej jednostki należącej do gdańskiego koncernu.

Bank Pekao wprowadził do oferty kredyt hipoteczny w złotych ze stałą stopą procentową, podał bank. Można go przeznaczyć m.in. na zakup domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego, wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego oraz spłatę innego kredytu przeznaczonego i wykorzystanego na cele mieszkaniowe.

Elektrobudowa zawarła umowę zmieniającą do umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania, która uwzględnia przeprowadzenie emisji akcji serii F do 23 marca br., podała spółka.

Energa Operator ogłosiła przetarg na dostawę 593 tysięcy inteligentnych liczników jednofazowych i trójfazowych. Po zakupie ich liczba wzrośnie do ponad 1,5 mln, podała spółka. Oznacza to, że już niebawem z tego typu urządzeń korzystać będzie ponad połowa klientów.

Milton Essex zamierza pozyskać z pierwotnej oferty publicznej akcji nie więcej niż równowartość 1 mln euro i zapowiada, że rozważy kolejną emisję akcji pod koniec 2021 r., poinformował wiceprezes Radosław Solan. Debiut spółki na NewConnect planowany jest na II kw. 2020 r.

BNP Paribas Bank Polska chce przyspieszyć w tym roku wzrost organiczny. Bank zakłada, że nie poniesie w 2020 r. istotnych kosztów integracji, poinformował prezes Przemek Gdański.

Plus zainstalował do tej pory infrastrukturę 5G na ponad 70 stacjach bazowych, co oznacza, że od strony technicznej I etap budowy sieci 5G minął półmetek. Równocześnie trwają intensywne prace związane z przygotowaniem oferty sprzętowej (routerów i smartfonów) dla klientów, podał Polkomtel.

Photon Energy Solutions - węgierska spółka zależna Photon Energy - podłączył osiem elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,4 MWp na Węgrzech, zwiększając portfel elektrowni własnych do 57,1 MWp w skali globalnej, podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 713,3 mln zł na koniec lutego, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 666,9 mln zł.

Marvipol Development wprowadził do sprzedaży pierwsze 156 mieszkań o metrażach od 32 m2 do 113 m2 w inwestycji Moko Botanika położonej na warszawskim Mokotowie, podała spółka. Zakończenie budowy planowane jest na IV kwartał 2021 roku.

BNP Paribas Bank Polska jest w stanie wypracowywać 1 mld zł zysku netto rocznie, ocenił prezes Przemek Gdański.

Data premiery trybu kooperacji (co-op mode) gry "Green Hell" została ustalona na 7 kwietnia 2020 r., podał Creepy Jar.

Zarząd Larq podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji do 570 tys. nowych akcji bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Cena emisyjna jednej akcji została ustalona na 3,15 zł.

Zarząd Polnordu ocenia, że cena w wezwaniu Cordia International (3,55 zł za akcję) znajduje się w zakresie oszacowanego przedziału wartości godziwej, podał Polnord.

Sescom odnotował 2,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (tj. w IV kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 3,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Simple odnotowało 5,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Na przeceny na światowych giełdach, w tym na giełdzie warszawskiej należy patrzeć przez pryzmat globalnych trendów, jak również poprzez siłę polskiej gospodarki, uważa prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) Marek Dietl.

Jacek Fotek pełniący funkcję wiceprezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) złożył rezygnację z pełnienia swej funkcji ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2020 r., podała GPW.

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom BNP Paribas Bank Polska wyniósł 73,92 mld zł na koniec 2019 r. i był wyższy o 0,7% niż rok wcześniej, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) wzrósł w tym okresie o 0,1 pkt proc. r/r do 5,9%.

BNP Paribas Bank Polska odnotował 614,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 360,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz