Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

Polski Holding Nieruchomości (PHN) zaktualizował program emisji obligacji i rozważa emisję obligacji w ramach programu w IV kw. br. o wartości do 300 mln zł, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek
bDmJiSFx

MCI Capital ASI w związku z planowanym połączeniem z Private Equity Manager (PEM) chce przedstawić akcjonariuszom PEM dwie alternatywne oferty tj. udziału w wezwaniu na zakup akcji PEM lub konwersji akcji PEM na akcje MCI w ramach rozliczenia połączenia spółek, podał MCI.

NonoGroup przydzieliło łącznie 2 791 313 akcji serii H w ramach emisji publicznej akcji bez prawa poboru, podała spółka. Wpływy brutto wyniosły 11,36 mln zł.

Andrzej Przybyło został powołany na prezesa zarządu Grupy AB, zaś Zbigniew Mądry, Grzegorz Ochędzan i Krzysztof Kucharski zostali powołani na członków zarządu, podała spółka.

bDmJiSFz

Sescom kupił 100% udziałów w kapitale zakładowym FIXFM za 25 tys. zł, podała spółka. FIXFM posiada prototypową technologię do automatyzacji procesu obsługi rynku zamówień technicznych. Zamiarem Sescomu jest dokapitalizowanie przejętego podmiotu kwotą ok. 1 mln zł.

Akcjonariusze Work Service zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 listopada br. o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 28 205 128 nowych akcji o wartości nominalnej 0,1 zł i cenie emisyjnej 0,39 zł, wynika z projektów uchwał. Emisja akcji będzie skierowana wyłącznie do Gi International.

PBDI - spółka zależna Erbudu - zawarło umowę z EW Dobrzyca na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Dobrzyca za 43,79 zł netto, podał Erbud.

Tauron Polska Energia wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Obligacje o łącznej wartości nominalnej 240 mln zł w ramach tej emisji objął Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

bDmJiSFF

Solar Company wstępnie szacuje, że skonsolidowana strata netto wyniosła wyniosła 6,7 mln zł za okres I-III kw. 2020 r., podała spółka. Zarząd bierze pod uwagę także scenariusz, że poniesie straty w roku 2020 i 2021.

All In! Games zawarło porozumienie z The Farm 51 dotyczące wspólnego wydania gry "Chernobylite", podała spółka.

Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu po rozpatrzeniu odwołania ATM Grupa postanowił uchylić w całości decyzję dotyczącą zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych (PIT) za 2014 r. w kwocie 5 822 668 zł i umorzyć postępowanie w tej sprawie, podała spółka.

Przewozy PKP Cargo w Polsce wyniosły 7,6 mln ton we wrześniu 2020 r. (-7,8% r/r), podała spółka. Praca przewozowa grupy wyniosła wyniosła w tym czasie 1,9 mld tkm (-3,7% r/r).

bDmJiSFG

DB Energy zakłada, że współpraca z Susi Partners w zakresie finansowania projektów ESCO może zostać przedłużona, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki. Docelowo DB Energy chce realizować przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej w modelu ESCO także poza Polską.

W Miedziowym Centrum Zdrowia (MCZ) w Lubinie - należącym do KGHM Polska Miedź - powstanie dodatkowy oddział przeznaczony wyłącznie dla pacjentów z COVID-19 oraz z podejrzeniem zarażenia, podała spółka. Szpital będzie mógł przyjąć około 50 pacjentów z Dolnego Śląska.

Efektów negocjacji z potencjalnymi partnerami, zainteresowanymi transakcjami niezbędnymi do przeprowadzenia w ramach realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej w procesie przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen należy się spodziewać do połowy 2021 roku, poinformował szef relacji inwestorskich gdańskiego koncernu Wojciech Zengteler.

Dzięki instalacjom Projektu EFRA dodatkowa marża Grupy Lotos wyniosła między 0,3 a 1 USD na baryłce przerobionej ropy w III kwartale 2020 r., poinformował szef relacji inwestorskich koncernu Wojciech Zengteler.

bDmJiSFH

Nakłady inwestycyjne Grupy Lotos wyniosą najprawdopodobniej 800-900 mln zł w 2020 roku, w porównaniu do pierwotnie zakładanego poziomu 1,4 mld zł oraz ok. 1 mld zł, szacowanego po I półroczu br., podała spółka.

Carbon Studio rozpoczyna kampanię promocyjno-reklamową swojego największego projektu "Tempestfall" - osadzonego w uniwersum "Warhammer Age of Sigmar", podała spółka. Gra przeznaczona jest na popularne platformy VR: PC VR, Oculus Quest, Oculus Quest 2, a jego premiera planowana jest w 2021 r. Spółka liczy, że popularnością przebije grę z serii "The Wizards".

Rada nadzorcza Ailleronu przyjęła rezygnację Adam Bugaja z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu oraz powołała nowego członka zarządu Marcina Dąbrowskiego, podała spółka.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał decyzje administracyjne zobowiązujące sześć spółek Skarbu Państwa - m.in. PKN Orlen, Grupę Lotos, KGHM Polska Miedź i PKO Bank Polski do budowy szpitali tymczasowych na łącznie co najmniej 3 tys. łóżek, poinformował szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Michał Dworczyk. PKN Orlen zapowiedział budowę takich szpitali w Płocku i Ostrołęce.

bDmJiSFI

Gra "Blair Witch" w wersji VR wygenerowała sprzedaż, która zapewniła zwrot wszelkich wydatków na produkcje i marketing, poinformował Bloober Team.

Grupa Lotos poniosła nakłady inwestycyjne na poziomie 612 mln zł w ciągu 9 miesięcy 2020 r., w porównaniu do 807 mln zł rok wcześniej, podała spółka. Oznacza to spadek o 24%.

Wybrani inwestorzy objęli wszystkie 127 915 oferowanych akcji serii H Scope Fluidics po cenie 160 zł, tym samym wnosząc 20,5 mln zł, podała spółka. Gros pozyskanych w ramach kapitału docelowego środków zostanie wykorzystane na program early access (EA) systemu PCR|ONE.

Rada nadzorcza Biomedu-Lublin mianowała dotychczasowego członka zarządu ds. operacyjnych Piotra Fica wiceprezesem zarządu, a także rozszerzyła skład zarządu, do którego powołała dwóch nowych członków: Artura Bielawskiego (począwszy od 1 listopada 2020 r.) jako członka zarządu ds. produkcji i technologii i Jakub Winklera (począwszy od 1 stycznia 2021 r.) jako członka zarządu ds. organizacyjnoprawnych, podała spółka.

Walne zgromadzenie Impexmetalu - spółki zależnej Boryszewa - zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 913 mln zł z kapitału zapasowego Impexmetal, podał Boryszew.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Wojciech Dąbrowski apelował o zwiększenie środków na sprawiedliwą transformację energetyczną w czasie debaty Euractiv z udziałem Kadri Simson - unijnej komisarz ds. energii, podała PGE. Spotkanie, w którym wzięli udział również przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacji gazowych oraz think tanków, zgromadziło ponad 300 uczestników.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zawarł z Symphar umowę w zakresie dystrybucji i promocji swojego produktu leczniczego o nazwie handlowej Distreptaza na rynku krajowym, podała spółka. Łączna prognozowana wartość umowy wynosi ok. 36,7 mln zł w pierwszych 5 latach jej obowiązywania.

Grupa Lotos odnotowała 249,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 125,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przychody Grupy AmRest wyniosły 441,4 mln euro w III kw. 2020 r., co oznacza spadek o 12,6% w skali roku, podała spółka, prezentując wstępne dane.

bDmJiSGa
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
KOMENTARZE
(0)