Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

LPP odnotowało 290 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnej w III kw. 2020/2021 obejmującym okres od sierpnia do października 2020 r., przy 2 450 mln zł przychodów (wzrost o 5% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

Przegląd informacji ze spółek
bEhftPxN

Auto Partner miał 1 237,3 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, 108,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 81,9 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2020 r., co oznacza wzrosty r/r o odpowiednio: 11,4%, 72,9% oraz 83,6%, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 46,76 mld zł w październiku 2020 r., tj. wzrosła o 191% r/r, podała giełda.

W 2019 r. zakończono realizację 811 inwestycji proekologicznych finansowanych przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) o łącznej wartości kosztorysowej 651,3 mln zł, podał bank w "Raporcie ekologicznym", w którym opisano bieżące wyzwania związane z ochroną środowiska w skali globalnej i krajowej, a także podsumowano konkretne działania BOŚ w tym zakresie. Bank udzielił 3,5 tys. kredytów proekologicznych w łącznej kwocie 1,91 mld zł w 2019 r., co stanowiło wzrost o 121,3% r/r.

bEhftPxP

PKN Orlen podpisał z Grupą Lotos i Energą list intencyjny, w którym strony zadeklarowały wolę przystąpienia do wspólnych rozmów w celu analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku do lipca 2026 r., podały spółki.

Grupa Azoty na mocy ustaleń z Ministerstwem Aktywów Państwowych wybuduje szpital tymczasowy w Krakowie przy ul. Focha. Docelowo znajdzie się w nim 150 łóżek dla pacjentów zmagających się z COVID-19, podała spółka.

Serinus otrzymał od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zwolnienie od wymogu spełnienia kowenantów za okres do 31 grudnia 2020 r., podała spółka.

Medi-Lynx, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, podpisała umowę z jednym ze swoich największych płatników komercyjnych, dzięki której ok. 85% osób z ubezpieczeniem w USA objętych jest usługami diagnostyki arytmii Medi-Lynx w modelu "in-network", podał Medicalgorithmics.

bEhftPxV

KGHM Polska Miedź przyjął Koncepcję Programowo-Przestrzenną kolejnych projektów elektrowni fotowoltaicznych (EPV), która zakłada zwiększenie potencjału zainstalowanej mocy do 14,5 MW z 9,5 MW, m.in. dzięki optymalnemu wykorzystaniu działek przeznaczonych pod inwestycję oraz użyciu paneli o mocy 400 Wp, podała spółka.

Tauron Polska Energia rozpoczął prace nad przygotowaniem szpitali tymczasowych w Krakowie i Krynicy-Zdroju, poinformował prezes Wojciech Ignacok.

Hemp&Brew planuje pozyskać środki finansowe w kampanii crowdfundingowej na przyspieszenie ekspansji w przyszłym roku, a w 2022 roku wejść na giełdę, poinformował ISBtech prezes Kamil Burdzy.

ATM Grupa otrzymała postanowienia przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zgodnie z którym nie będzie on rozpatrywać wniosku o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą ATM Rozrywka TV na kolejny okres, po wygaśnięciu koncesji z 2011 r., podała spółka.

bEhftPxW

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, podpisała z Mitsubishi Power Europe GmbH umowę na montaż konstrukcji stalowej i komponentów w ramach modernizacji elektrowni w zakładach samochodów osobowych w Niemczech za ryczałtowo ponad 4 mln euro netto, podał Mostostal.

Zakłady Górniczo-Hutnicze Bolesław (ZGH Bolesław) - spółka zależna Stalproduktu - zawarły dziesięcioletni kontrakt z Ocean Partners UK Limited na dostawę 240 000 ton rudy cynkowo- ołowiowej rocznie, podał Stalprodukt.

Celon Pharma uzyskał europejski patent obejmujący inhibitory kinazy JAK/ROCK oraz ich zastosowanie w leczeniu chorób autoimmunologicznych, tj. reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS)
, łuszczycy, toczniu i innych, podała spółka. Patent został udzielony przez Europejski Urząd Patentowy i gwarantuje pełną ochronę prawną związków objętych patentem oraz ich zastosowanie w leczeniu ww. chorób.

Photon Energy Solutions - węgierska spółka zależna Photon Energy - ukończył budowę i podłączył do sieci sześć elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,5 MWp w Püspökladány na Węgrzech. W sumie, w tej lokalizacji powstanie 10 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 14,1 MWp.

bEhftPxX

ML System wypracował 88,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 35% więcej r/r oraz 17,2 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA (wzrost o 54% r/r) w I-III kw. 2020 roku, podała spółka prezentując dane szacunkowe.

OncoArendi Therapeutic odnotowało 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Robert Neymann złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Biotonu ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. Jednocześnie rada nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa zarządu Jeremy'ego Laundersa.

Rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, podała spółka.

bEhftPxY

Bioton odnotował 2,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 7,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zgromadzenie wspólników PW, spółki współkontrolowanej przez BBI Development i Archidiecezję Warszawską, zarządzającej projektem "Roma Tower", realizowanym w Warszawie u zbiegu ulic Emilii Plater oraz Nowogrodzkiej, zdecydowało o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie pozyskania i zaangażowania w realizację projektu zewnętrznego inwestora, gotowego przystąpić do projektu (do spółek celowych) i zapewnić jego dalsze finansowanie, podało BBI Development.

Cognor Holding odnotował 1,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wystąpiło do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego, podała spółka.

Energa złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka.

bEhftPyq
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)