Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

Pharmena podpisała umowę objęcia akcji serii F po 9,86 zł za sztukę, a tym samym emisja doszła do skutku, podała spółka. Celem emisji akcji serii F jest sfinansowanie badań "Proof of concept", potwierdzenie koncepcji działania leku na modelach zwierzęcych, w celu ustalenia efektywnej dawki 1-MNA jako kandydata na lek w infekcji wirusem Sars-Cov-2.

Przegląd informacji ze spółek
bDAuEYJh

All in! Games zdecydował o przedłużeniu terminu zawarcia ostatecznej umowy z The Farm 51 dotyczącej wspólnego wydania gry "Chernobylite" do końca 2020 r., podała spółka.

Celon Pharma odnotował 3,97 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 2,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień grupy Feerum na lata 2020 i 2021 wynosi ok. 123,6 mln zł, podała spółka.

bDAuEYJj

Feerum odnotowało 15,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 16,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Silvair Inc. odnotował 0,32 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,63 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion przedłużył termin wygaśnięcia Memorandum of Understanding (MoU) z Vaxine Pty Ltd. dotycząc współpracy w zakresie produktu Covax-19, potencjalnej szczepionki na chorobę Covid-19, do 31 stycznia 2021 roku, podał Mabion.

Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku łącznie 8 mln ton towarów w październiku 2020 r. (-10,2% r/r), a praca przewozowa grupy wyniosła 2,1 mld tkm (-8,2% r/r), podała spółka.

bDAuEYJp

Po wznowieniu handlu w centrach handlowych od soboty tj. 28 listopada 2020 r. na rynku polskim działa obecnie 860 z 1050 sklepów Grupy CCC, poinformował prezes CCC Marcin Czyczerski. Wedłu niego, dopiero początek grudnia pokaże prawdziwe tendencje zakupowe Polaków.

Tauron Polska Energia przedłużył wyłączność negocjacyjną przyznaną Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu (PGNiG) w procesie sprzedaży udziałów spółki zależnej Tauron Ciepło do 31 stycznia 2021 r., podała spółka.

Aktywa subfunduszu Pekao Obligacji Samorządowych przekroczyły 500 mln zł w ciągu roku od jego uruchomienia (27 listopada 2019 r.), podało Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Movie Games Mobile - spółka zależna od Movie Games - podpisała ze spółkami Movie Games, Road Studio oraz True Games umowy ramowe, dzięki którym otrzyma pierwszeństwo na przeniesienie na platformy Android i iOS gier autorstwa wymienionych spółek, podał Movie Games.

bDAuEYJq

Zarząd Amiki będzie starał się utrzymać tendencje wynikowe z III kw. br. w kolejnych trzech miesiącach i wypracować w nich nawet lepsze r/r wyniki, poinformował członek zarządu ds. finansowych i personalnych Michał Rakowski.

PKN Orlen nie planuje obecnie sprzedaży aktywów wydobywczych w Kanadzie, a będzie kontynuował strategię "ostrożnej kontynuacji" w tym obszarze, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Amica rozpocznie prace nad nową strategią długoterminową w I połowie przyszłego roku., poinformował CFO Michał Rakowski.

Ruch z Grupy PKN Orlen przedstawi jeszcze w grudniu nowe formaty sklepów, które zaczną powstawać od początku 2021 roku, zapowiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. W ciągu dwóch lat ma również powstać ok. 2 tys. automatycznych punktów odbioru paczek.

bDAuEYJr

Na V edycji konferencji GPW Innovation Day online, która odbędzie się 8-10 grudnia, obok firm szykujących się do IPO, takich jak Dadelo i Captor Therapeutics, pojawią się nowe w orbicie giełdowej spółki, jak Advanced Graphene Products, Advanced Protection Systems, Creotech, Stilo Energy, TenderHut, a z gamingu - Amrita Studio, Wooden Alien, Dark Point Games i Exit Plan Games, wynika z informacji ISBtech.

Wstępna selekcja potencjalnych partnerów przy realizacji środków zaradczych Komisji Europejskiej związanych z przejęciem Grupy Lotos nastąpi pod koniec I kwartału 2021 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

Spółka P4 - operator sieci Play i spółka zależna od Play Communications złożyła deklarację korygującą w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2014, podał Play. Ustalenia kontroli za 2014 r. w zakresie przyjęcia niższej wartości znaków towarowych jako podstawy do naliczania amortyzacji mogą mieć wpływ na zobowiązania podatkowe Play w kolejnych latach i skutkować obowiązkiem zapłaty zobowiązań podatkowych w kwocie łącznej co najmniej 29 mln zł plus odsetki, podano także.

PKN Orlen planuje złożyć wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w I kwartale 2021 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

bDAuEYJs

MOL otworzył nowe centrum badań i rozwoju, które zajmie się rozwojem produktów na bazie polioli w Százhalombatta na Węgrzech, podała spółka.

Po finalizacji przejęcia Termetu i Testera Ferro dokona weryfikacji strategii pod kątem jak najlepszego wykorzystania tej transakcji, poinformowali członkowie zarządu.

Biomed-Lublin otrzymał dziś oświadczenie prezesa Marcina Piróga, o rezygnacji z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rezygnacji, podała spółka. Obowiązki prezesa zarządu przejmie wiceprezes Piotr Fic.

PKN Orlen zakłada utrzymanie dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 3,5 zł na akcję lub jej wzrost w kolejnych latach, poinformował członek zarządu koncernu ds. finansowych Jan Szewczak.

Boryszew przedstawi plan restrukturyzacji należącej do segmentu motoryzacji Grupy BAP w ciągu najbliższych tygodni, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Możliwe jest zamknięcie części produkcji w Niemczech.

Główne cele operacyjne dla segmentu Rafineria grupy kapitałowej Orlen zakładają moc rafineryjną na kluczowych rynkach w wysokości ok. 45 mln t/rok, możliwości produkcyjne biopaliw ok. 2 mln t oraz redukcję emisji CO2 w rafinerii o 20%, przy celach finansowych segmentu ok. 7 mld zł EBITDA w 2030 r. i 2,4 mld zł wydatków inwestycyjnych średniorocznie w latach 2021-2030, podała spółka prezentując nową strategię.

Dalszy rozwój PKN Orlen będzie opierał się na rozwoju dotychczasowych obszarów działalności, jak również budowie nowych, perspektywicznych obszarów, na co koncern przeznaczy połowę zakładanych nakładów inwestycyjnych do 2030 roku, w łącznej kwocie 140 mld zł, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Boryszew chce nadal redukować zadłużenie i zakłada, że jego wskaźnik długu netto do EBITDA spadnie do nie więcej niż 3x na koniec 2020 r., poinformował prezes Piotr Lisiecki. Docelowo wskaźnik ma nie przekraczać 2,5x.

PKN Orlen szacuje, że zapotrzebowanie jego grupy kapitałowej na środki pieniężne do 2030 r., wynikające z założeń strategicznych, wyniesie łącznie ok. 205 mld zł, w tym: ok. 140 mld zł na wydatki inwestycyjne, ok. 40 mld zł na wypłatę dywidendy i pokrycie kosztów podatkowych oraz ok. 25 mld zł na pozostałe wydatki, podała spółka, prezentując nową strategię.

Boryszew pracuje nad nową strategią i może ją zaprezentować na początku 2021 r., poinformował prezes Piotr Lisiecki.

PKN Orlen planuje wzrost wyniku EBITDA grupy kapitałowej Orlen do 2030 roku do poziomu ok. 26 mld zł, zgodnie z nową strategią do roku 2030, podał koncern. Planowany, skumulowany wynik operacyjny EBITDA LIFO w latach 2020-2030 wyniesie ok. 195 mld zł, a planowane nakłady inwestycyjne w latach 2020-2030 wyniosą ok. 140 mld zł.

Tauron Polska Energia i Panasonic Energy Poland zawarły kontrakt na produkt EKO Premium, podała spółka. Oznacza to, że fabryka Panasonic w Gnieźnie już trzeci rok z rzędu korzystać będzie z prądu w 100% wytworzonego w odnawialnych źródłach energii. Zielona energia dla Panasonic Energy Poland pochodzi przede wszystkim z elektrowni wiatrowych i wodnych Grupy Tauron.

Redan liczy na wyższą marżę na sprzedaży towarów w kraju, jak i na Ukrainie w kolejnych okresach, poinformował prezes Bogusz Kruszyński.

Lorenzo Tassan-Bassut złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa ING Banku Śląskiego, ze skutkiem na koniec dnia 31 stycznia 2021 roku, podał bank.

T-Bull odnotował 2,37 mln zł zysku netto w I-III kw. 2020 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Ronson Development wprowadził do sprzedaży 66 lokali o metrażach od 30 do 88 m2 w ramach drugiego etapu szczecińskiej inwestycji Nowe Warzymice, podała spółka.

Ekopol Górnośląski Holding planuje przeniesienie notowań z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) bez nowej emisji akcji, podała spółka. Stosowna uchwała ma być przedmiotem obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Work Service zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 28 205 128 nowych akcji, wynika z uchwał. Emisja akcji będzie skierowana wyłącznie do Gi International.

Lokum Deweloper odnotował 0,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Boryszew odnotował 113,64 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2020 r. wobec 15,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w tym przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 116,5 mln zł wobec 9,04 mln zł zysku rok wcześniej.

All in! Games odnotowało 9,17 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2020 r. wobec 6,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mo-Bruk dokonał przydziału 1,4 mln akcji w ofercie publicznej po cenie 200 zł za sztukę, podała spółka.

Elektrociepłownia Będzin (EC Będzin) odnotowała 26,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 10,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pozbud T&R odnotował 3,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MLP Group odnotowało 28,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 40,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synergic - spółka pośrednio zależna Larq - otworzyła postępowanie o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, podał Larq.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie PlayWay powołało dotychczasowych członków zarządu na kolejną kadencję, podało PlayWay.

ATM Grupa odnotowała 5,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 11,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wikana odnotowała 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 0,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

SPV Impexmetal - spółka z Grupy Boryszew - zawarła z RKK Investments przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółce EW Rywałd, w której strony zobowiązały się zawrzeć do 31 marca 2021 roku przyrzeczoną umowę sprzedaży za kwotę 38 mln zł, podał Boryszew.

Games Operators odnotował 0,47 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

GK Immobile odnotowało 2,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 1,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Capital odnotował 16,54 mln zł zysku netto w III kw. 2020 r. wobec 45,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police), podały ZCh Police.

NanoGroup odnotowało 24 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2020 r. wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Redan odnotował 27,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 24,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica odnotowała 62,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 32,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

bDAuEYJK
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
KOMENTARZE
(0)