Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

Łączne przychody z gier Grupy BoomBit wyniosły w listopadzie br. 8,9 mln zł, co oznacza spadek o 29% m/m, podała spółka. Narastająco za 11 miesięcy br. 2020 r. grupa odnotowała 127 mln zł łącznych przychodów z gier i ponad 188 mln pobrań.

Przegląd informacji ze spółek
bDzelWCt

Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarła z PKO Bankiem Polskim umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 39,1 mln zł z możliwością zwiększenia do kwoty 41 mln zł, celem sfinansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego w Żernikach koło Poznania, podała spółka.

Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej akcji PCF Group została ustalona na 50 zł za akcję dla inwestorów instytucjonalnych, a dla inwestorów indywidualnych - na 46 zł za akcję, podała spółka. Całkowita wartość oferty publicznej wyniesie ponad 203 mln zł brutto. Inwestorzy zgłosili popyt na akcje PCF Group znacznie przewyższający liczbę oferowanych akcji w IPO, dlatego spółka przewiduje "bardzo istotną" redukcję zapisów w obu transzach.

Rada nadzorcza Grupy Azoty powołała Filipa Grzegorczyka na członka zarządu spółki XI kadencji i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu z dniem 15 grudnia 2020 roku, podała spółka.

bDzelWCv

Sygnity podpisało umowę na rozwój głównego systemu logistycznego Poczty Polskiej, podała spółka. Wartość umowy wynosi maksymalnie 30,7 mln zł brutto.

Rada nadzorcza Develii powołała Andrzeja Oślizło na stanowisko prezesa zarządu, podała spółka. Od 30 maja 2020 r. obowiązki prezesa Develii pełnił Paweł Ruszczak.

Gaming Factory ustalił datę premiery gry "Gunslingers & Zombies" na 15 stycznia 2021 r. w wersji na PC w sklepie Steam w formule early access (wczesnego dostępu), podała spółka.

Sunday Energy rozpoczął dziś ofertę akcji o łącznej wartości do 4 mln zł od przyjmowania zapisów w ramach I transzy emisji akcji skierowanej do większych inwestorów. Od 10 grudnia zapisy będą przyjmowane w II transzy na platformie Crowdconnect.pl, podała spółka. Debiut na NewConnect zaplanowany jest na 2021 r.

bDzelWCB

Scope Fluidics ma obecnie podpisanych 13 umów o poufności (non disclosure agreement - NDA) z potencjalnymi nabywcami udziałów w Curiosity Diagnostics, tj. spółki celowej rozwijającej system PCR|ONE, podał Scope Fluidics.

Dadelo jest optymistycznie nastawiony do przyszłych wyników i oczekuje "wysokiego kilkudziesięcioprocentowego" wzrostu przychodów w 2021 i w 2022 roku, poinformował prezes Ryszard Zawieruszynski.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w listopadzie 2020 roku wyniosły 21,59 mln zł i były niższe o 26,1% w skali roku, podała spółka.

Answear.com oczekuje dobrego IV kw. po dynamicznym wzroście sprzedaży online w listopadzie br., a w przyszłym roku chce rozpocząć działalność w Rosji i w Kazachstanie. Spółka finalizuje postępowanie prospektowe i podtrzymuje, że liczy na debiut giełdowy do końca 2020 roku.

bDzelWCC

W związku z korektą kwartalną portfeli indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po sesji 18 grudnia br., Sanwil Holding i Krynica Vitamin wejdą w skład indeksu sWIG80 w miejsce spółek Idea Bank i Capital Park, podało GPW Benchmark.

Codeaddict (wcześniej Bit Evil) podpisał list intencyjny z grupą PlayWay, na mocy którego PlayWay wesprze spółkę w produkcji, dystrybucji i wydawaniu gier komputerowych, podał Codeddict. PlayWay nabędzie 25% udziałów w głosach i kapitale zakładowym Codeaddict

Pekabex Bet, spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, zawarła umowę z Mokate z siedzibą w Żorach na rozbudowę obiektu produkcyjno - magazynowego, podał Pekabex. Wartość umowy to 4% przychodów grupy według ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Stilo Energy opublikowało memorandum informacyjne w związku z ofertą publiczną od 1 do 215 000 akcji serii L nowej emisji, podała spółka. Stilo Energy chce pozyskać z oferty do 10,1 mln zł i zadebiutować na rynku NewConnect w I kwartale 2021 r.

bDzelWCD

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny spółki Play2Chill i podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

bDzelWCW
giełda
wiadomości
giełda na żywo
KOMENTARZE
(0)