Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się

Gobarto sprzedało 100% udziałów w spółce zależnej Rosan Agro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podgorodziu, obwód Iwano Frankowsk, Ukraina za 1,9 mln USD, podała spółka. Sprzedaż udziałów oznacza wycofanie się spółki z działalności produkcyjnej na rynku ukraińskim i skoncentrowanie się na działalności w Polsce, podano także.

Przegląd informacji ze spółek
bDHTYYRh

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Oponeo.pl kontroli nad Rotopino.pl, podała spółka. Tym samym spełnił się warunek zawieszający ustalony w umowie sprzedaży akcji Rotopino.pl z TIM.

PlayWay zawiązał z innymi podmiotami spółkę pod nazwą Good Luck Games, podał PlayWay. Good Luck Games będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i wydawnictwa gier o tematyce symulator - zwierzęta, podano także.

Elemental Strategic Metals (ESM) - spółka zależna Elemental Holding - zawarła z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie swojego projektu kwotą do 332,04 mln zł, podał Elemental.

bDHTYYRj

Vistal Gdynia zawarł umowę ze spółką Trakcja na wykonanie i montaż konstrukcji stalowych mostów Bolesława Chrobrego we Wrocławiu w ramach zadania inwestycyjnego pn. "03940 - Budowa mostów B. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 we Wrocławiu", podała spółka. Wartość umowy wynosi 8,1 mln zł netto.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Oddział w Białymstoku wybrała jako najkorzystniejszą ofertę konsorcjum Unibepu, jego spółki zależnej Budrex i Value Engineering wartą ok. 248,3 mln zł netto w przetargu na projekt i budowę drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki, podał Unibep.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie SoftBlue podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 46 801 250 akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 11 stycznia 2021 r., podała spółka. Publiczna emisja akcji rozpocznie się w styczniu 2021, a jej celem jest pozyskanie od inwestorów ponad 10 mln zł.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego z bankami, przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu Work Service, podała spółka.

bDHTYYRp

Rada nadzorcza Work Service powołała dotychczasową wiceprezes Iwonę Szmitkowską na prezesa, a na wiceprezesa powołała Paolo Caramello, podała spółka.

SPV Impexmetal - spółka zależna Boryszewa - i RKK Investments zawarły przyrzeczoną umowę nabycia udziałów 100% udziałów EW Rywałd za 39 mln zł, podał Boryszew.

Polska Grupa Górnicza (PGG) i Tauron Polska Energia wspólnie informują, że są w toku rozmów dotyczących realizacji i rozliczenia dostaw węgla w 2020 roku. Strony deklarują także gotowość do dalszych rozmów, podał Tauron w specjalnym oświadczeniu.

bDHTYYRK
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
KOMENTARZE
(0)