Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

1
Podziel się:

Łączna wartość synergii kosztowych po połączeniu Idea Banku z Bankiem Pekao szacowana jest na ok. 420 mln zł w ciągu 10 lat. Jednorazowe koszty integracji wyniosą łącznie ok. 120 mln zł i zostaną poniesione głównie w IV kwartale 2021 r., poinformowali przedstawiciele zarządu. 

Przegląd informacji ze spółek

W poniedziałek zostanie złożone odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) w sprawie wszczęcia procedury przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i przejęcia go przez Bank Pekao, wynika z oświadczenia Leszka Czarneckiego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) zakłada, że maksymalna kwota dotacji dla Banku Pekao związana z przejęciem - w ramach przymusowej restrukturyzacji - Idea Banku sięgnie 218 mln zł, poinformował prezes BFG Piotr Tomaszewski.

Przejęcie Idea Banku nie wpływa na potencjał dywidendowy Banku Pekao, pozwala natomiast wykorzystać efekt skali i osiągnąć synergie, ocenił p.o. prezesa Banku Pekao Leszek Skiba. Pełna integracja operacyjna Idea Banku ze strukturami Banku Pekao spodziewana jest do końca IV kwartału 2021 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Idea Banku wszczął jego przymusową restrukturyzację, poinformował Fundusz. Idea Bank zostanie przejęty przez Bank Pekao 3 stycznia 2021 r.

Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku łącznie 7,9 mln ton towarów w listopadzie 2020 r., a praca przewozowa grupy wyniosła 2 mld tkm (-1,1% r/r), podała spółka.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie zatwierdziła dokument informacyjny spółki Incuvo i podjęła uchwałę o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect, podała spółka.

AmRest uzyskał od swoich banków finansujących oraz posiadaczy instrumentu dłużnego Schuldschein zwolnienie z konieczności spełnienia wymogów dotyczących utrzymania wskaźników takich jak dźwignia finansowa i wskaźnik pokrycia odsetek za IV kwartał 2020 oraz I, II i III kwartał 2021, podała spółka.

Elektrobudowa w upadłości zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) porozumienie w sprawie rozliczenia umowy na wykonanie zadania pn. "Modernizacja stacji 220/110 kV - Konin", podała spółka. Wpływ rozliczenia zostanie uwzględniony w wynikach 2020 r. w kwocie 21,1 mln zł w przychodach spółki, podano także.

OPG Gaz-System złożył do mBanku żądania wypłaty z gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu na budowę Tłoczni Kędzierzyn w wysokości 20,75 mln zł oraz wypłaty z gwarancji zwrotu zaliczki w wysokości 20,75 mln zł, podało Rafako, które jest wykonawcą umowy. W ocenie Rafako, przedmiotowe wierzytelności z mocy prawa stanowią wierzytelności układowe w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego spółki.

MCI.PrivateVentures FIZ z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. zawarł umowy przyrzeczone z AMC Capital IV Albatros (sprzedający) oraz Taviomer Investments (Global Compute Poland) (kupujący) w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej pomiędzy sprzedającymi a Terve Bidco 17 października 2020 r., dotyczącej zakupu udziałów w AAW III oraz akcji zwykłych ATM, z której prawa i obowiązki kupującego zostały przeniesione na Taviomer Investments 22 grudnia 2020 r., podał MCI Capital.

Pozbud przyjął główne założenia strategii na lata 2021-2023 zakładającej m.in. na rynku stolarki otworowej wzrost przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych do poziomu przekraczającego 100 mln zł rocznie w ciągu 5 lat, wejście na rynek usług budowlanych w segmencie hydrotechniki oraz na rynek odnawialnych źródeł energii i nie wyklucza także dokonania celowych akwizycji, podała spółka.

Columbus Energy objął 124 995 nowych akcji imiennych serii A Saule o wartości nominalnej 1 zł każda za cenę 4 mln euro, poinformowała spółka.

Jerzy Lubianiec zrezygnował z dniem 30 grudnia z pełnienia funkcji prezesa rady nadzorczej LPP, podała spółka.

Solar Company szacuje, że w związku z wprowadzonym od 28 grudnia 2020 r. zakazem handlu detalicznego w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m2 odnotowuje obecnie istotnie mniejsze przychody ze sprzedaży i wartość uzyskanych w grudniu 2020 r. przychodów ze sprzedaży stanowić będzie około 75% sprzedaży zrealizowanej w grudniu 2019 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
pati
3 lata temu
770858 😍✅ Chcesz poznać kobietę ❤️ albo się zabawić? Zerknij na✅ isexu.pl✅ Dużo Dziewczyn do poznania ♥️