Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przegląd informacji ze spółek

0
Podziel się:

Pharmena zawarła umowę pożyczki płynnościowej z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w kwocie do 4,55 mln zł, podała spółka.

Przegląd informacji ze spółek
bEDibydN

Komputronik szacuje, że osiągnął jednostkowo następujące wyniki za III kwartał roku obrachunkowego 2020/2021 (1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.): przychody ze sprzedaży 456,9 mln zł (wobec 454,8 mln zł rok wcześniej), zysk ze sprzedaży towarów i usług 59,2 mln zł (47,6 mln zł), zysk operacyjny 9,2 mln zł (1,8 mln zł), zysk brutto 6,6 mln zł (0,8 mln zł), EBITDA 13,2 mln zł (6,7 mln zł) oraz EBITDA z korektą MSSF 16 -11,3 mln zł (4,2 mln zł), podała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) według stanu na dzień wyceny 31.01.2021 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych wyniosła 6 523,1 mln zł, podał Skarbiec Holding. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 6 186,9 mln zł.

Grupa Kęty wybrała Rothschild & Co Polska na doradcę w procesie rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) i jego ewentualnej sprzedaży, podała spółka.

bEDibydP

Tomasz Boduszek złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu Pragma Inkaso, podała spółka.

Enter Air zawarł umowę z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR), która dotyczy udzielenia spółce pożyczki płynnościowej w kwocie w kwocie 287 mln zł w ramach programu rządowego Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm, podała spółka.

Echo rozważa przeprowadzenie emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu emisji do łącznej kwoty 1 mld zł, podała spółka. Chodzi o papiery o okresie zapadalności nie dłuższym niż 4 lata.

Bloober Team planuje rozpocząć dystrybucję gry "Layers of Fear VR" w wersji Sony PlayStation VR w I kw. 2021 r., podała spółka.

bEDibydV

Oprócz wznowienia lotów do Egiptu, Novaturas do programu kierunków wakacyjnych na luty-marzec włączy również loty do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i na Malediwy, podała spółka.

3T Games planuje w tym roku przekształcić się w spółkę akcyjną i chce zadebiutować na NewConnect na początku przyszłego roku, poinformował prezes Rafał Jelonek.

mBank ocenia, że propozycja przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotycząca zawierania ugód z klientami posiadającymi walutowe kredyty hipoteczne to najdalej idące, rozsądne rozwiązanie problemu. Bank zamierza testować na ograniczonej grupie klientów scenariusze dotyczące tego procesu, ale dopiero, gdy "całe oprzyrządowanie prawne będzie dawało poczucie, że to są stosunkowo stabilne porozumienia", poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Barbarę Piontek na stanowisko prezesa od 1 marca br., podała spółka.

bEDibydW

UF Games kończy pracę nad dokumentem informacyjnym i liczy, że w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy uda się jej zadebiutować na NewConnect, poinformował członek zarządu Mateusz Zawadzki.

Ultimate Games liczy, że uda się spółce wypłacić znacznie wyższą dywidendę za rok 2020 w porównaniu z poprzednimi latami, poinformował prezes Mateusz Zawadzki. W przyszłym roku spółka może przeznaczyć na wypłatę dywidendy nawet 75% zysku netto za 2021 r. dodał także.

Europejski Urząd Patentowy (EPO) zakończył etap badania merytorycznego wynalazku Pure Biologics pt. "Sposób syntezy i oczyszczania nukleozydu i/lub nukleotydu, zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd, cząsteczka DNA i biblioteka oligonukleotydów zawierające zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotyd oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów" i wydał decyzję o udzieleniu patentu europejskiego, podała spółka.

CD Projekt stał się celem cyberataku, z którego powodu część wewnętrznych systemów grupy została narażona na szwank. Nieznany sprawca uzyskał dostęp do części danych, jednak nie obejmują one danych osobowych użytkowników, podała spółka.

bEDibydX

Celon Pharma zakończył fazę IA badania klinicznego związku CPL'116, dualnego inhibitora kinaz JAK/ROCK, podawanego jednokrotnie, we wzrastających dawkach zdrowym ochotnikom, podała spółka. W badaniu nie zaobserwowano działań niepożądanych.

Wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom na koniec IV kw. 2020 r. wyniosła 113,47 mld zł i była wyższa o 4,5% w skali roku (wzrost o 1,9% wyłączając efekt kursu walutowego), podał mBank. Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 4,8% wobec 4,5% rok wcześniej.

Łączny potencjalny wpływ realizacji planu konwersji kredytów walutowych na kredyty złotowe według propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na mBank wyniósłby 5,4 mld zł w przypadku konwersji 100% portfela aktywnego i spłaconego, zaś w przypadku konwersji tylko portfela aktywnego wyniósłby 4,7 mld zł, wynika z szacunków mBanku.

Plantwear zawarł z W.KRUK umowę o współpracy w zakresie dostaw produktów spółki celem ich sprzedaży klientom indywidualnym przez W.KRUK, podała spółka.

bEDibydY

Kino Polska TV odnotowało wstępnie 26,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r. wobec 18,56 mln zł w 2019 r., podała spółka. Przychody umów z klientami wyniosły wstępnie 211,8 mln zł, a zysk na działalności operacyjnej - 33,95 mln zł.

mBank odnotował 174,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2020 r. wobec 116,25 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Arctic Paper dokona wcześniejszego wykupu 100 tys. obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 58 500 000, podała spółka.

British Automotive Holding (BAH), w wyniku wnikliwej analizy i oceny aktualnej sytuacji biznesowej spółek stanowiących grupę kapitałową (GK BAH), postanowił o kontynuacji i dalszym rozwijaniu działalności dilerskiej w odniesieniu do spółek z GK BAH, podała spółka.

Grupa Lotos odnotowała skonsolidowany oczyszczony wynik EBITDA LIFO w wysokości 0,18 mld zł w IV kw. 2020 r. według szacunkowych danych, podała spółka.

Agora złożyła do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), wydanej 7 stycznia 2021 r., zakazującej koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę kontroli nad Eurozet, podała spółka.

bEDibyeq
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)