Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Rafako ma przedwstępną umowę sprzedaży Rafako EBUS na rzecz ARP

0
Podziel się:

Rafako zawarło z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) przedwstępną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Rafako EBUS za cenę 15 tys. zł, a także przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) - oddziału w Solcu Kujawskim z Rafako EBUS przy udziałe ARP za cenę 30,99 mln zł, podało Rafako.

Rafako ma przedwstępną umowę sprzedaży Rafako EBUS na rzecz ARP
(Pixabay)
bECKrhat

"Na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów, emitent oraz ARP zobowiązali się zawrzeć warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym EBUS, po ziszczeniu się warunków zawieszających, które obejmują m.in.: (1) uzyskanie pozytywnego wyniku badania technologicznego rozwiązań wchodzących w skład ZCP, (2) uzyskanie przez emitenta oraz ARP stosownych zgód korporacyjnych, (3) uzyskanie przez emitenta zgód instytucji finansowych na zbycie udziałów EBUS oraz ZCP oraz zniesienie obciążeń, (4) uzyskanie zgód kluczowych kontrahentów emitenta odnoszących się do ZCP na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, (5) zawarcie przez emitenta oraz EBUS, przy udziale ARP, umowy przyrzeczonej sprzedaży ZCP" - czytamy w komunikacie.

Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zostanie zawarta do dnia 10 września 2020 r., o ile do 9 września 2020 r. spełnią się wszystkie warunki zawieszające (z wyłączeniem warunku określonego w pkt. 5 powyżej, który zostanie spełniony w ramach czynności zamknięcia oraz z wyłączeniem warunków określonych w pkt. 1 i 4 powyżej, jeżeli ARP zrzeknie się konieczności spełnienia tychże warunków).

Warunkowa przyrzeczona umowa sprzedaży udziałów EBUS zawarta będzie po uprzednim zawarciu przez emitenta i EBUS przy udziale ARP przyrzeczonej umowy sprzedaży ZCP.

bECKrhav

"Na moment przejścia prawa własności 100% udziałów EBUS na ARP, właścicielem ZCP będzie EBUS. W ramach realizacji czynności zamknięcia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników EBUS podejmie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego EBUS, a nowoutworzone udziały zostaną w całości zaoferowane do objęcia ARP. Część środków pozyskanych przez EBUS w związku z tym podwyższeniem kapitału zakładowego zostanie przeznaczona na zapłatę ceny za ZCP" - czytamy dalej.

16 stycznia 2020 r. Rafako przyznało ARP wyłączność w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Rafako, tj. oddziału w Solcu Kujawskim oraz 100% udziałów w spółce Rafako EBUS.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,24 mld zł w 2019 r.

bECKrhaW
budownictwo
nieruchomości
giełda
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)