Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QS

Spółka
CFI Holding SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QS
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2018-11-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2018-11-29
Joanna Feder-Kawczyńska
Prezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
101 271
103 797
23 809
24 385
Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów
74 623
78 186
17 544
18 368
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
53 110
55 077
12 486
12 939
Zysk (strata) brutto
47 657
51 122
11 204
12 010
Zysk (strata) netto
38 761
42 885
9 113
10 075
Aktywa razem
1 492 823
1 429 308
349 493
342 686
Zobowiązania razem
418 747
1 212 268
98 035
290 648
W tym zobowiązania krótkoterminowe
73 519
64 283
17 212
15 412
Kapitał własny
1 074 077
217 040
251 458
52 037
X. Kapitał podstawowy
852 771
58 233
199 647
13 962
Liczba akcji w sztukach
2 750 874 900
53 712 000
2 750 874 900
53 712 000