Trwa ładowanie...

Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QSr

Spółka
Seco/Warwick SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QSr
Tytuł
(rodzaj emitenta)
Data utworzenia
2019-11-15
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2019-11-15
Sławomir Wożniak
Prezes Zarządu
2019-11-15
Jarosław Talerzak
Wiceprezes Zarządu
2019-11-15
Bartosz Klinowski
Członek Zarządu
2019-11-15
Earl Good
Członek Zarządu
2019-11-15
Piotr Walasek
Członek Zarządu

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
337 324
400 322
78 291
94 116
Koszt własny sprzedaży
-257 836
-317 283
-59 842
-74 594
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
16 552
20 271
3 842
4 766
Zysk (strata) brutto
15 559
17 250
3 611
4 056
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
11 706
13 308
2 717
3 129
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-13 181
-3 570
-3 059
-839
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-7 306
-17 204
-1 696
-4 045
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-9 659
3 183
-2 242
748
Aktywa razem
453 309
473 441
103 647
110 103
Zobowiązania razem
265 975
299 125
60 814
69 564
W tym zobowiązania krótkoterminowe
224 785
261 586
51 396
60 834
Kapitał własny
187 334
174 317
42 833
40 539
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
827
841

Wybrane jednostkowe dane finansowe

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 (w tys. EUR)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
191 623
204 129
44 474
47 991
Koszt własny sprzedaży
-150 402
-161 962
-34 907
-38 077
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
13 609
19 116
3 159
4 494
Zysk (strata) brutto
13 000
16 225
3 017
3 814
Zysk (strata) netto
10 464
13 244
2 429
3 114
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
-13 801
9 119
-3 203
2 144
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-9 138
-15 436
-2 121
-3 629
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-9 424
-5 079
-2 187
-1 194
Aktywa razem
369 049
372 426
84 381
86 611
Zobowiązania razem
178 851
190 324
40 893
44 261
W tym zobowiązania krótkoterminowe
149 351
163 086
34 148
37 927
Kapitał własny
190 197
182 103
43 487
42 350
Kapitał podstawowy
3 616
3 616
827
841