Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
ING Bank Śląski SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
Data utworzenia
2023-05-11
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-05-11
Bożena Graczyk
Wiceprzezes Zarządu Banku
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w mln. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
2 982,1
1 851,7
634,4
398,5
Przychody z tytułu prowizji
651,6
656,2
138,6
141,2
Wynik na działalności podstawowej
2 454,6
2 297,2
522,2
494,3
Zysk brutto
1 208,8
1 069,3
257,2
230,1
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
908,7
792,8
193,3
170,6
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
4 261,4
4 152,8
906,6
893,6
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
6,98
6,09
1,5
1,3
Aktywa razem
227 656,6
217 266,1
48 691,4
46 326,4
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
11 239,2
9 344,3
2 403,8
1 992,4
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
27,8
27,7
Liczba akcji
130 100 000
130 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
86,39
71,82
18,5
15,3
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
16,4
16,2