Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
ING Bank Śląski SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
Data utworzenia
2023-11-02
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-11-02
Bożena Graczyk
Wiceprezes Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w mln. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)
Przychody z tytułu odsetek
9 293
5 249,4
2 030,2
1 119,7
Przychody z tytułu prowizji
2 023,2
1 976,5
442
421,6
Wynik na działalności podstawowej
7 744,9
5 383
1 692
1 148,2
Zysk brutto
4 125,3
1 429,3
901,3
304,9
Zysk netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
3 170,1
1 048,5
692,6
223,7
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
130 119 525
130 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR
24,36
8,06
5,3
1,7
Zwiększenie / zmniejszenie środków pieniężnych netto
1 448,3
2 549,5
316,4
543,8
Aktywa razem
232 840,2
217 266,1
50 228,7
46 326,4
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A.
15 182,4
9 344,3
3 275,2
1 992,4
Kapitał akcyjny
130,1
130,1
28,1
27,7
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR
116,7
71,82
25,2
15,3
Łączny współczynnik kapitałowy (w %
16,6
16,2