Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport roczny RS

Spółka
Hollywood SA
Okres
Skonsolidowany raport roczny RS
Tytuł
za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31
Data utworzenia
2020-06-22
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2020-06-22
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes Zarządu
2020-06-22
Rafał Wójcik
Wiceprezes Zarządu
2020-06-22
Paweł Mielczarek
Wiceprezes Zarządu
2020-06-22
Krzysztof Cetnar
Dyrektor ds ekonomiczno-finansowych
2020-06-22
Maria Kopytek
Członek Zarządu
2020-06-22
Renata Borowska
Główna Ksiegowa
2019 (w tys. zł)2018 (w tys. zł)2019 (w tys. EUR)2018 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedazy
118 730
110 334
27 600
25 858
Zysk/strata na działalności operacyjnej
-442
1 576
-103
369
Zysk/strata przed opodatkowaniem
-5 472
-1 002
-1 272
-235
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
13 681
8 959
3 180
2 100
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-14 542
-6 693
-3 380
-1 569
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
2 469
-3 892
574
-912
Aktywa razem
246 208
233 325
57 816
54 262
kapitał własny jednostki
122 362
118 620
28 734
27 586
kapitał podstawowy
60 164
50 164
14 128
11 666
Zysk/strata na jedną akcje zwykłą
-0,1001
-0,0386
-0,0233
-0,009
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa