Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Hollywood SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
Data utworzenia
2023-09-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-10-02
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes Zarządu
2023-10-02
Sebastian Szostak
Członek Zarządu
2023-10-02
Paweł Mielczarek
Członek Zarządu
półrocze / 2023 (w tys. zł)półrocze /2022 (w tys. zł)półrocze / 2023 (w tys. EUR)półrocze /2022 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
79 936
63 152
17 328
13 589
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
6 129
957
1 329
206
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
2 054
-1 678
445
-361
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
9 339
9 734
2 024
2 095
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
-6 162
-11 464
-1 336
-2 467
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-3 903
2 349
-846
505
Aktywa, razem
245 754
246 057
55 222
52 465
Kapitał własny jednostki
115 481
114 368
25 949
24 386
Kapitał podstawowy
67 091
67 091
15 076
14 305
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą
0,0227
-0,0274
0,0049
-0,0059