Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Hollywood SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
Data utworzenia
2023-11-29
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-11-29
Adam Andrzej Konieczkowski
Prezes zarzadu
2023-11-29
Sebastian Szostak
Wiceprezes zarzadu
2023-11-29
Paweł Mielczarek
Wiceprezes zarzadu
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
124 923
105 161
27 292
22 432
Zysk/strata na działalności operacyjnej
10 999
5 316
2 403
1 134
Zysk/strata przed opodatkowaniem
4 987
892
1 090
190
przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
21 364
22 788
4 667
4 861
Przepływy srodków pieniężnych działalności inwestycyjnej
-9 075
-20 108
-1 983
-4 289
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
-12 970
-1 983
-2 834
-423
Aktywa razem
243 366
246 057
52 499
52 465
Kapitał własny jednostki
117 807
114 368
25 414
24 386
Kapitał podstawowy
67 091
67 091
14 473
14 305
Zobowiązania długoterminowe
65 211
70 943
14 067
15 127