Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Kruk SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
Data utworzenia
2023-08-10
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-08-10
Piotr Krupa
Prezes Zarządu
2023-08-10
Piotr Kowalewski
Członek Zarządu
2023-08-10
Michał Zasępa
Członek Zarządu
2023-08-10
Adam Łodygowski
Członek Zarządu
2023-08-10
Urszula Okarma
Członek Zarządu
2 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-06-30 (w tys. zł)2 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 (w tys. zł)2 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-06-30 (w tys. EUR)2 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 299 284
1 101 926
281 657
237 346
Zysk na działalności operacyjnej
707 712
598 373
153 417
128 885
Zysk przed opodatkowaniem
585 093
519 552
126 836
111 907
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
528 042
488 838
114 468
105 292
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
75 252
71 764
16 313
15 457
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy
1 177 556
757 009
255 269
163 054
Wpłaty od osób zadłużonych
1 500 773
1 279 256
325 336
275 541
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
8 042
10 823
1 743
2 331
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
45 187
83 480
9 796
17 981
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
38 107
22 539
8 261
4 855
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
26,13
24,78
5,66
5,34
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 319
19 052
19 319
19 052
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
27,33
25,66
5,93
5,53
Aktywa razem
8 405 241
7 681 082
1 888 691
1 637 792
Zobowiązania długoterminowe
3 982 386
3 729 520
894 858
795 224
Zobowiązania krótkoterminowe
974 121
698 265
218 889
148 887
Kapitał własny
3 448 734
3 253 297
774 944
693 682
Kapitał akcyjny
19 319
19 319
4 341
4 119
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
178,52
168,4
40,11
35,91

Dane Jednostki Dominującej:

2 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-06-30 (w tys. zł)2 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 (w tys. zł)2 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-06-30 (w tys. EUR)2 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-06-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
126 899
99 136
27 509
21 353
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej
34 975
45 460
7 582
9 792
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
570 297
507 863
123 628
109 390
Zysk/(strata) netto
528 042
488 838
114 468
105 292
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
18 499
27 526
4 010
5 929
Wpłaty od osób zadłużonych
16 937
18 794
3 672
4 048
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
761 335
103 610
165 041
22 317
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
770 515
120 216
167 031
25 894
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
9 319
44 132
2 020
9 506
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
26,13
24,78
5,66
5,34
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 319
19 052
19 319
19 052
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
27,33
25,66
5,93
5,53
Aktywa razem
6 745 157
5 403 418
1 515 663
1 152 139
Zobowiązania długoterminowe
2 589 311
1 788 174
581 828
381 282
Zobowiązania krótkoterminowe
706 575
361 227
158 770
77 022
Kapitał własny
3 449 271
3 254 017
775 065
693 835
Kapitał akcyjny
19 319
19 319
4 341
4 119
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
178,54
168,44
40,12
35,91