Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Kruk SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
Data utworzenia
2023-11-08
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2023-11-08
Piotr Krupa
Prezes Zarządu
2023-11-08
Urszula Okarma
Członek Zarządu
2023-11-08
Piotr Kowalewski
Członek Zarządu
2023-11-08
Adam Łodygowski
Członek Zarządu
2023-11-08
Michał Zasępa
Członek Zarządu
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
1 922 754
1 610 818
420 063
343 605
Zysk na działalności operacyjnej
1 028 425
838 014
224 679
178 757
Zysk przed opodatkowaniem
832 770
710 662
181 935
151 592
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
756 833
676 858
165 345
144 381
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
488 437
141 977
106 709
30 285
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy
1 983 806
1 350 526
433 401
288 081
Wpłaty od osób zadłużonych
2 285 967
1 927 722
499 414
411 203
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
15 486
13 221
3 383
2 820
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
495 285
153 064
108 205
32 650
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
8 638
2 134
1 887
455
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
37,3
34,36
8,15
7,33
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 319
19 078
19 319
19 078
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
39,18
35,48
8,56
7,57
Aktywa razem
9 196 300
7 681 082
1 983 842
1 637 792
Zobowiązania długoterminowe
4 840 304
3 729 520
1 044 159
795 224
Zobowiązania krótkoterminowe
630 782
698 265
136 073
148 887
Kapitał własny
3 725 214
3 253 297
803 610
693 682
Kapitał akcyjny
19 319
19 319
4 168
4 119
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
192,83
168,4
41,6
35,91

Dane Jednostki Dominującej:

3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł)3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR)3 kwartał(y) narastająco / okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
192 489
149 486
42 053
31 887
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej
55 112
70 404
12 040
15 018
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
822 212
690 460
179 628
147 282
Zysk/(strata) netto
756 833
676 858
165 345
144 381
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
29 587
37 526
6 464
8 005
Wpłaty od osób zadłużonych
25 136
27 595
5 491
5 886
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
477 736
119 515
104 371
25 494
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
494 172
123 448
107 961
26 333
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
13 151
41 459
2 873
8 844
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
37,3
34,36
8,15
7,33
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 319
19 077
19 319
19 077
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
39,18
35,48
8,56
7,57
Aktywa razem
6 829 554
5 403 418
1 473 284
1 152 139
Zobowiązania długoterminowe
2 678 773
1 788 174
577 870
381 282
Zobowiązania krótkoterminowe
425 189
361 227
91 723
77 022
Kapitał własny
3 725 592
3 254 017
803 691
693 835
Kapitał akcyjny
19 319
19 319
4 168
4 119
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
192,85
168,44
41,6
35,91