Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Kruk SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 4 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-10-01 do 2023-12-31
Data utworzenia
2024-02-27
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2024-02-27
Piotr Krupa
Prezes Zarządu
2024-02-27
Urszula Okarma
Członek Zarządu
2024-02-27
Piotr Kowalewski
Członek Zarządu
2024-02-27
Adam Łodygowski
Członek Zarządu
2024-02-27
Michał Zasępa
Członek Zarządu
4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 (w tys. zł)4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 (w tys. zł)4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR)4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
2 592 580
2 145 790
572 516
457 690
Zysk na działalności operacyjnej
1 327 158
1 042 841
293 074
222 435
Zysk przed opodatkowaniem
1 037 474
863 710
229 104
184 227
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
1 012 488
804 982
223 586
171 700
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
785 251
567 772
173 406
121 104
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy
2 972 231
2 311 072
656 353
492 945
Wpłaty od osób zadłużonych
3 062 473
2 627 343
676 281
560 404
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
23 328
32 271
5 151
6 883
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
994 880
603 039
219 698
128 626
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
186 301
2 996
41 141
639
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
49,77
40,71
10,99
8,68
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 319
19 136
19 319
19 136
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
52,41
42,07
11,57
8,97
Aktywa razem
9 928 505
7 681 082
2 283 465
1 637 792
Zobowiązania długoterminowe
5 385 216
3 729 520
1 238 550
795 224
Zobowiązania krótkoterminowe
723 925
698 265
166 496
148 887
Kapitał własny
3 819 364
3 253 297
878 419
693 682
Kapitał akcyjny
19 319
19 319
4 443
4 119
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
197,7
168,4
45,47
35,91

Dane Jednostki Dominującej:

4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 (w tys. zł)4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 (w tys. zł)4 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 (w tys. EUR)4 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
259 989
203 431
57 413
43 391
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
1 026 011
841 410
226 573
179 470
Zysk/(strata) netto
1 012 488
804 982
223 586
171 700
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
56 976
8 089
12 582
1 725
Wpłaty od osób zadłużonych
32 988
36 336
7 285
7 750
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
739 145
28 619
163 224
6 104
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
1 001 756
52 220
221 216
11 138
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
205 635
31 690
45 410
6 759
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
49,77
40,71
10,99
8,68
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 319
19 136
19 319
19 136
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
52,41
42,07
11,57
8,97
Aktywa razem
7 394 513
5 403 418
1 700 670
1 152 139
Zobowiązania długoterminowe
3 188 557
1 788 174
733 338
381 282
Zobowiązania krótkoterminowe
386 009
361 227
88 779
77 022
Kapitał własny
3 819 947
3 254 017
878 553
693 835
Kapitał akcyjny
19 319
19 319
4 443
4 119
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
197,73
168,44
45,48
35,91