Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka
Kruk SA
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł
za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31
Data utworzenia
2024-04-08
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

DataNazwiskoStanowisko
2024-05-08
Piotr Krupa
Prezes Zarządu
2024-05-08
Piotr Kowalewski
Członek Zarządu
2024-05-08
Michał Zasępa
Członek Zarządu
2024-05-08
Adam Łodygowski
Członek Zarządu
2024-05-08
Urszula Okarma
Członek Zarządu
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
748 137
614 758
173 136
130 787
Zysk na działalności operacyjnej
418 003
329 368
96 735
70 071
Zysk przed opodatkowaniem
325 484
268 510
75 324
57 124
Zysk netto Akcjonariuszy Jednostki Dominującej
338 334
234 401
78 298
49 868
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
231 580
29 427
53 593
6 260
Zakup pakietów wg cen wynikających z umowy
335 198
524 406
77 572
111 565
Wpłaty od osób zadłużonych
854 321
724 453
197 709
154 124
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
711
12 322
165
2 621
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
334 488
44 382
77 408
9 442
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
103 619
27 277
23 980
5 803
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
16,55
11,65
3,83
2,48
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 319
19 319
19 319
19 319
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
17,51
12,13
4,05
2,58
Aktywa razem
9 943 315
9 928 505
2 311 915
2 283 465
Zobowiązania długoterminowe
5 065 082
5 385 216
1 177 680
1 238 550
Zobowiązania krótkoterminowe
722 072
752 479
167 889
173 063
Kapitał własny
4 156 161
3 790 810
966 347
871 851
Kapitał akcyjny
19 319
19 319
4 492
4 443
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą
215,13
196,22
50,02
45,13

Dane Jednostki Dominującej:

1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. zł)1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR)1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 (w tys. EUR)
Przychody ze sprzedaży
64 771
62 351
14 989
13 265
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
320 364
259 330
74 139
55 171
Zysk/(strata) netto
338 334
234 401
78 298
49 867
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
2 122
10 581
491
2 251
Wpłaty od osób zadłużonych
7 439
8 364
1 722
1 779
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
186 910
44 820
43 255
9 535
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
73 330
56 964
16 970
12 119
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
111 458
1 563
25 794
333
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
16,55
11,65
3,83
2,48
Średnia liczba akcji (w tys. szt
19 319
19 319
19 319
19 319
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR
17,51
12,13
4,05
2,58
Aktywa razem
7 854 891
7 394 513
1 826 337
1 700 670
Zobowiązania długoterminowe
3 202 160
3 188 557
744 533
733 338
Zobowiązania krótkoterminowe
495 885
414 563
115 298
95 346
Kapitał własny
4 156 846
3 791 393
966 506
871 986
Kapitał akcyjny
19 319
19 319
4 492
4 443
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR
215,17
196,25
50,03
45,14