Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Skonsolidowany raport kwartalny QS

Spółka
Reinhold Europe AB
Okres
Skonsolidowany raport kwartalny QS
Tytuł
za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od do
Data utworzenia
2018-12-03
Załączniki

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Brak walorów wybranego typu
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.