Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Redan otrzymał wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR

0
Podziel się:

Spółki Redan i Top Secret wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń w związku z koronawirusem i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł, a także wystąpiły o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł, podała spółka.  

Redan otrzymał wsparcie na wynagrodzenia i subwencję z PFR
(Redan)

"Spółki z grupy Redan (Redan i Top Secret Sp. z o.o.) wystąpiły o dofinansowanie wynagrodzeń na podstawie art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i uzyskały pozytywne decyzje o wsparciu w wysokości 1 mln zł. Pierwsza transza została wypłacona" - czytamy w komunikacie.

Spółki z grupy Redan (Redan i Top Secret Sp. z o.o.) wystąpiły także o subwencję finansową z PFR w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł.

"Na moment sporządzenia bieżącego raportu wniosek Redan został zaakceptowany i spółka otrzymała subwencję. Wniosek Top Secret Sp. z o.o. został odrzucony. Emitent czeka na szczegółowe uzasadnienie tej decyzji. Na tej podstawie spółka podejmie decyzję o odwołaniu się od niej, gdyż w przekonaniu emitenta Top Secret Sp. z o.o. spełnia wszystkie znane kryteria przyznania tej subwencji" - czytamy także.

Jak podaje spółka, począwszy od 16 marca oraz w kwietniu br. niewielka część sklepów Top Secret (w skrajnym momencie zaledwie 10%), działająca w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2 000 m2 prowadziła sprzedaż, jednakże w przeliczeniu do porównywalnych dni roku 2019 sklepy te wypracowały przychody niższe o dwie trzecie rok do roku. Łączna sprzedaż w sklepach Top Secret zmniejszyła się w kwietniu o 94% w porównaniu do kwietnia 2019 r.

"Spółki wchodzące w skład grupy Redan, będące najemcami lokali, w których są prowadzone sklepy Top Secret, wystąpiły do wynajmujących z propozycjami zmian warunków najmu tak, aby je urealnić i dostosować do bieżącej sytuacji rynkowej. Dotyczyło to 32 sklepów Top Secret w Polsce. Od 4 maja br., zgodnie z obowiązującym prawem, wszystkie sklepy własne zostały otwarte" - czytamy dalej.

Redan podkreśla, że w przypadku braku porozumienia z wynajmującymi i uzyskania warunków najmu uzasadniających kontynuowanie sprzedaży w danym sklepie, sklepy zostaną ponownie zamknięte, a poszczególne spółki będące najemcami będą zmuszone zakończyć działalność, nawet gdyby oznaczało to trwałe zamknięcie połowy sklepów własnych.

"Sklepy Top Secret, działające na zasadach franczyzowych, stanowiące 73% łącznej powierzchni całej sieci w Polsce, rozliczają się z franczyzodawcą, tj. Top Secret Sp. z o.o., na podstawie prowizji proporcjonalnie zależnej od sprzedaży, co w przypadku braku sprzedaży oznacza brak kosztów bezpośrednich dla Top Secret. Jednak partnerzy franczyzowi byli zmuszeni ponosić koszty utrzymania sklepów (opłaty na rzecz wynajmujących oraz wynagrodzenia, itd.). Ta sytuacja negatywnie wpłynęła na kondycję finansową części franczyzobiorców, co oznacza, że nie wszystkie sklepy będą kontynuować działalność. Emitent szacuje, że z tego powodu ok. 20 sklepów tj. ok. 10% powierzchni całej sieci Top Secret zostanie zamknięta" - czytamy także.

Od 13 marca oraz w kwietniu br, tj. w okresie obowiązywania ograniczenia handlu, wstrzymane zostały dostawy do zamkniętych sklepów towarów z nowej kolekcji letniej, a na półkach sklepowych pozostały produkty kolekcji wiosennej, wprowadzonej do sprzedaży przed wprowadzeniem ograniczeń.

"Ze względu na przyjętą formułę procesu zaopatrzenia, to znaczy, że towary z nowych kolekcji sezonowych Top Secret dostarczane są zarówno do magazynu jak i do sklepów w Polsce w cyklach tygodniowych, wielkość zamówienia kolekcji letniej i wakacyjnej została dostosowana, tj. zmniejszona, do skróconego okresu sprzedaży i prognozowanego zmniejszonego popytu w okresie po pandemii, którego odchylenie bazuje na doświadczeniach o spadku sprzedaży z innych rynków na świecie, w tym Chin i Korei. W rezultacie nie są prognozowane nadwyżki zapasu posezonowego po kolekcji letniej i wakacyjnej. Od ostatniego tygodnia kwietnia kolekcja wiosenna jest wycofywana ze sklepów i zastępowana kolekcją letnia i wakacyjną" - czytamy dalej.

Niesprzedana kolekcja lutowo-marcowa, która nie miała realnej szansy na weryfikację rynkową (część z niej nie została nawet wysłana do sklepów), zgodnie z zasadą "zero waste", będzie w największym stopniu selektywnie adaptowana i dopasowywana do poszczególnych wejść towarów do sklepów jesienią w 2020 roku oraz w niewielkiej części do wejść wiosennych 2021 roku. W konsekwencji wielkość zamówienia na jesień-zimę 2020 została dostosowana, tj. zmniejszona, z jednej strony o wielkość przepisanej kolekcji (głównie na jesień), z drugiej strony o prognozowane ograniczenie popytu oraz zmniejszoną powierzchnię sieci sklepów, podano także.

Top Secret sp. z o.o. (spółka zależna emitenta) i Redan (jako współkredytobiorcy) w HSBC France oddział w Polsce korzystają z kredytu w rachunku bieżącym o limicie do 6,5 mln zł oraz linii na akredytywy do 1,6 mln USD.

"Od 15 marca br. HSBC uruchomił kredytowanie zapłaty za towary objęte akredytywami, czego nie przewidywała umowa kredytowa. Uruchamiane finansowanie pomniejszyło dostępny limit na akredytywy, jednak istotnie poprawiło przepływy finansowe Grupy Redan. Jednostronną decyzją Banku płatności z tytułu akredytyw zostały odroczone do 31 maja br. Redan prowadzi z HSBC rozmowy dotyczące dalszego finansowania. Dostępność produktów wynikająca z bieżącej umowy kredytowej upływa w dniu 30 czerwca 2020 r" - podano dalej.

Redan podał także, że w kwietniu i maju upłynął zgodny z harmonogramem amortyzacji termin częściowego wykupu obligacji serii F o wartości nominalnej 600 tys. zł (5,5% wartości nominalnej niewykupionych obligacji o wartości 11 mln zł.).

"Redan nie wykupił tych obligacji oraz nie zapłacił odsetek w wysokości 388 tys. zł za okres odsetkowy od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. Redan prowadzi rozmowy z obligatariuszem (wszystkie obligacje posiada jeden fundusz inwestycyjny) w sprawie ustalenia nowych warunków spłaty" - czytamy także.

Loger Sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna Redanu) w Alior Bank posiada umowę o długoterminowy kredyt inwestycyjny o wartości obecnie 7,8 mln zł. Kredytobiorca wystąpił o 3 m-czne zawieszenie spłat pełnych rat kapitałowo-odsetkowych (po ok. 100 tys. zł/m-c) na miesiące marzec-maj. Formalny aneks nie został jeszcze zawarty, ale bank te warunki respektuje, podano dalej.

Spółki z Grupy Redan wystąpiły o odroczenia w spłatach podatku od towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i otrzymały pozytywne decyzje w tym zakresie, zakończono w materiale.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)