Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rozpoczęły się czynności zw. z przeniesieniem funduszy Altus do Rockbridge TFI

1
Podziel się:

Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge TFI, podała spółka.

Rozpoczęły się czynności zw. z przeniesieniem funduszy Altus do Rockbridge TFI
bEDUcRMB

"Zgodnie z podjętą uchwałą czynności dotyczyć będą Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie [...], SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie [...] oraz SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

"Planuje się, że przeniesienie zarządzania funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, [...] o ile do dnia 30 kwietnia 2020 r. spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) Komisja Nadzoru Finansowego wyda zezwolenie na przejęcie zarządzania funduszami przez Rockbridge TFI,

bEDUcRMD

2) Zgromadzenie uczestników poszczególnych funduszy wyrazi zgodę na przejęcie zarządzania funduszami przez Rockbridge TFI,

3) Altus TFI dokona notarialnych zmian statutów funduszy oraz ogłoszenia zmian statutów [...] poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszami" - czytamy dalej.

Rockbridge TFI w zakresie operacyjnym i inwestycyjnym działa w sposób zupełnie niezależny od Altus TFI, podkreślono także.

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy, której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51% akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI, dodano.

bEDUcRMJ

"W ocenie zarządu Altus TFI, podejmowane działania ograniczą ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy. Jednocześnie należy wskazać, iż wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy Altus TFI" - podsumowano.

Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

bEDUcRNe
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
Tom
2 lata temu
Osiecki wyszedł w końcu? Przetrzymuja go tyle a z nagań wynika to ryba wprowadził podejrzane prakyki w firmie