Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa

2
Podziel się

Rząd chce umożliwić scedowanie przez zakłady ubezpieczeń części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie odpowiedniej części składki ubezpieczeniowej, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rząd chce umożliwić ubezpieczycielom scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa
bEpZfpRx

Przyjęcie projektu ustawy o wsparciu dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19 oraz zmianie ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu przez Radę Ministrów planowane jest na II kwartał. Rozwiązanie ma dotyczyć rynku należności handlowych powstałych w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r.

Celem planowanych zmian jest zwiększenie ekspozycji na ryzyko zakładów ubezpieczycieli należności. Z szacunków wynika, że może ona zostać zredukowana o 20% do 50%, co z kolei wpłynęłoby na pomniejszenie dostępnego finansowania, w postaci linii kredytowych o 80 mld zł. Taka sytuacja skutkowałaby dla przedsiębiorców ograniczeniem możliwości zawierania transakcji handlowych w kredycie kupieckim, a tym samym pogorszeniem płynności finansowej i wzrostem ryzyka niewypłacalności firm. Dla Skarbu Państwa - pogorszeniem sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszeniem wpływów z CIT i VAT.

"Komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia się koniunktury gospodarczej. Skarb Państwa będzie miał natomiast możliwość, poprzez odpowiednie postanowienia umów reasekuracyjnych, wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń, dzięki czemu zreasekurowanie portfela może zostać uzależnione od utrzymania przyznawanych limitów kredytowych polskim przedsiębiorcom na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19" - czytamy w informacji.

bEpZfpRz

Cesja ryzyka ma objąć ubezpieczenia należności zarówno w obrocie krajowym, jak i z transakcji eksportowych z Polski.

Udział Skarbu Państwa w ryzyku, w zakresie wypłaty odszkodowań, wynosił będzie 80% do momentu, gdy kwota wypłaconych przez zakład ubezpieczeń odszkodowań objętych ww. umową, pomniejszona o kwoty uzyskane z regresów, osiągnie równowartość 243,75% składki przypisanej brutto przez dany zakład z tytułu ubezpieczeń należności handlowych w 2019 r.

W tym czasie udział Skarbu Państwa w wypłacanych odszkodowaniach, w należnej zakładowi zainkasowanej składce ubezpieczeniowej i w uzyskiwanych przez zakład ubezpieczeń w postępowaniach regresowych kwotach będzie równoważny.

W przypadku wypłaty odszkodowań mieszczących się kwotowo w zakresie 243,75% - 375% składki przypisanej brutto za zeszły rok, udział Skarbu Państwa w wypłacanych odszkodowaniach wzrósłby do 100% wartości tych odszkodowań i podobnie do Skarbu Państwa zakład ubezpieczeń odprowadzałby wszystkie kwoty uzyskane z regresów dotyczących tych odszkodowań.

bEpZfpRF

Zobowiązanie Skarbu Państwa nie będzie mogło przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 375% składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.

Wartość ubezpieczonych w 2019 r. transakcji handlowych w kredycie kupieckim realizowanych przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce szacowana jest na ponad 534 mld zł (wartość obrotu realizowanego zarówno z przedsiębiorcami krajowymi, jak i zagranicznymi).

bEpZfpSa
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(2)
Ted
rok temu
Rydzyko zostało już scedowane na skarb państwa.
hyhy...
rok temu
Nacjonalizacja - mówi wam to coś? YT fragment 1 odcinka serialu Dom 358 wyświetleń•5 lip 2015