Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd chce wprowadzić nowe przepisy dot. emisji CO2, zgodne z normami UE

0
Podziel się:

Rząd chce wprowadzić do ustawy o rynku mocy nowe przepisy, dotyczące wymogów dla zdolności wytwórczych, w tym emisji dwutlenku węgla i nakładające na operatora obowiązek informowania prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz ministra właściwego do spraw energii o zawarciu każdej umowy o współpracy z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (RM).

Rząd chce wprowadzić nowe przepisy dot. emisji CO2, zgodne z normami UE
bEBWCIsB

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o rynku mocy przez Radę Ministrów planowane jest na III kw.

Celem planowanej nowelizacji jest zapewnienie zgodności przepisów z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

Określa ono nowe wymogi dla mechanizmów zdolności wytwórczych, w tym limity emisji dwutlenku węgla. Jednocześnie wyklucza z uczestnictwa w rynku mocy nowe jednostki wytwórcze (nieprowadzące produkcji komercyjnej) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh, a od 1 lipca 2025 r. także jednostki istniejące (prowadzące produkcję komercyjną przed 4 lipca 2019 r.) emitujące więcej niż 550 g CO2/kWh oraz ponad 350 kg CO2/kW w ciągu roku. Limity te nie dotyczą umów mocowych zawartych przed 31 grudnia 2019 r.

bEBWCIsD

Zgodnie z rozporządzeniem 2019/943 organ regulacyjny wyznacza i podaje do publicznej wiadomości wielkość wartości niedostarczonej energii. Szacowane wartości niedostarczonej energii aktualizowane mają być co najmniej raz na pięć lat.

Planowane jest wprowadzenie przepisów, nakładających na prezesa URE obowiązku przedstawiania mocy jaką należy zakupić na aukcji.

W ustawie o rynku mocy miałyby - jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych - wprowadzone zmiany, dotyczące

- informowania, przez operatora, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) oraz ministra właściwego do spraw energii o zawarciu i każdej zmianie umowy o współpracy z zagranicznymi operatorami systemów przesyłowych;

bEBWCIsJ

- dostosowania ustawy o rynku mocy do mechanizmu podzielnej płatności;

- modelu naliczania kar za opóźnienie w oddaniu jednostki do eksploatacji;

- wprowadzenia możliwości korekty parametrów umowy mocowej (zmiana mocy osiągalnej, zmiana technologii wytwarzania energii elektrycznej na technologię niskoemisyjną);

- określenia kto i w jakim terminie publikuje stawkę kary na dany rok dostaw;

bEBWCIsK

- zaktualizowania oraz uzupełnienia przepisów dotyczących opłaty mocowej, podano także.

bEBWCIte
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)