Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
budownictwo
18.09.2020 15:33

Rząd chce wzmocnić nadzór wojewodów nad zasobem nieruchomościami SP

Rząd planuje przyznanie wojewodom prawa do ustalania w drodze zarządzenia szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw.

"Planowane w projekcie rozwiązania wynikają z przeprowadzonej przez resort na podstawie wniosków organów administracji rządowej i samorządowej analizy przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw regulujących zasady zarządzania mieniem państwowym. Analiza ujawniła potrzebę interwencji legislacyjnej w celu zracjonalizowania oraz usprawnienia procesów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby zmiany przepisów.

Głównym problemem są niewystarczające rozwiązania ustawowe umożliwiające wojewodom sprawne i rzetelne wykonywanie kontroli nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów, podano. Wskazano też na potrzebę "zmodyfikowania lub uzupełnienia niektórych przepisów celem zracjonalizowania oraz usprawnienia gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa wobec zmian jakie zaszły przez ostatnie lata w strukturze zasobu Skarbu Państwa oraz w sytuacji gospodarczej kraju".

Planowane jest wzmocnienie nadzoru wojewodów nad czynnościami starostów z zakresu gospodarki nieruchomościami przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wojewoda ma uzyskać kompetencje do ustalania w drodze zarządzenia szczegółowych warunków nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Starosta będzie zobligowany do wypełnienia żądania, zawartego we wniosku wojewody, w przypadku, gdy ten wystąpi do starosty z wnioskiem o przekazanie nieruchomości na określony cel.

W projekcie ma też znaleźć się zapis o wyposażeniu wojewody w kompetencję do wyrażania zgody na czynności podejmowane przez starostę wobec nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadkach, gdy użytkownik wieczysty nie wywiązuje się z umowy, w tym kompetencję do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego.

Projektowane rozwiązania będą mieć znaczący wpływ na wzmocnienie ochrony interesów Skarbu Państwa w obszarze gospodarowania nieruchomościami, podkreślono.

Obowiązek opracowania na szczeblu centralnym dokumentu pn. Polityka Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa ma zostać zastąpiony" innym celowym rozwiązaniem". Po roboczych konsultacjach z organami terenowymi zaproponowano powrót do praktyki sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości.

Tagi: budownictwo, nieruchomości, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz