Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Rząd planuje przesunięcie zmian obliczania poziomu recyklingu na 2021 rok

0
Podziel się:

Rząd planuje utrzymanie jeszcze w tym roku metody obliczania poziomu recyklingu odnoszącej się do czterech frakcji odpadów (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz bioodpady), a nie do wszystkich wytworzonych i zastosowanie metody obliczania poziomu recyklingu dla wszystkich odpadów dopiero od przyszłego roku, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rząd planuje przesunięcie zmian obliczania poziomu recyklingu na 2021 rok
(Flickr)

Przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez Radę Ministrów planowane jest na IV kw. 2020 r.

"Podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustabilizowania kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi" - czytamy w uzasadnieniu potrzeby zmian legislacyjnych w tym zakresie.

Planowane zmiany mają na celu umożliwienie osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, które wg obecnie obowiązujących przepisów ustawy należy obliczać względem całkowitej masy odpadów komunalnych (utrzymanie metody obliczania w stosunku do czterech frakcji odpadów co daje korzystniejsze wyniki).

"Brak zmiany sposobu liczenia ww. poziomu za rok 2020 w konsekwencji może doprowadzić do strat budżetów gminnych z tytułu nakładanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska kar szacowanych w skali całego kraju na ok. 900 mln zł. Stąd proponuje się w 2020 r. powrót do dopuszczalnej prawem wspólnotowym metody obliczania poziomów stosowanej w 2019 r. i latach wcześniejszych. Metoda obliczania ww. poziomu odnosząca się do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych stosowana by była dopiero do obliczeń za rok 2021 (sprawozdania składane w 2022 r.)" - podkreślono w uzasadnieniu.

Projekt ma zawierać ponadto zmiany w zakresie wymagań dla celów recyklingu na poszczególne lata: 2020, 2025, 2030, 2035.

Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem, gminy w pierwszej kolejności będą musiały zapewnić przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania. Z dotychczasowej ustawy o odpadach ma zostać usunięty 30% limit udziału termicznego przekształcania odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.

Przesunięte mają zostać terminy opracowania i przedłożenia sprawozdań z wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz krajowego planu gospodarki odpadami, a także termin utworzenia w BDO modułu potwierdzeń wykonania recyklingu (odzysku).

Ze względu na prowadzone równolegle prace nad projektem ustawy dotyczącym systemu ROP, który przewiduje zmiany m.in. w zakresie dokumentów potwierdzających recykling/odzysk, przesunięto uruchomienie modułu potwierdzeń w ramach systemu BDO z 1 stycznia 2021 roku na dzień 1 stycznia 2022 r. Pozwoli to uniknąć konieczności modyfikacji tego modułu po kilku miesiącach od jego uruchomienia, co wiązałoby się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych w tym zakresie.

giełda
wiadomości
giełda na żywo
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)