Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rząd planuje zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

0
Podziel się:

Rząd planuje wdrożenie przepisów, przekazujących uprawnienia do wydawania zezwoleń dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji na poziom europejski oraz wzmocnienie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną na tym właśnie poziomie. Ma to związek z koniecznością wdrożenia regulacji, dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs). Planowane zmiany mają dotyczyć m.in. Komisji Nadzoru Finansowego, wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rząd planuje zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

Przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi planowane jest na IV kw. 2020 r.

Zmianie mają ulec przepisy dotyczące działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych. Dotychczas dostawcy usług uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru. W ocenie europejskich organów nadzoru, wpływało to - ze względu m.in. na transgraniczny wymiar przetwarzania danych w Unii Europejskiej oraz rozbieżności w praktykach nadzorczych poszczególnych państw - negatywnie na jakość danych transakcyjnych i zadania dostawców usług w zakresie udostępniania informacji.

Dlatego co do zasady uprawnienia do udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad nimi mają zostać przeniesione z poziomu organów krajowych do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wyjątkiem będą zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA i nie podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia od tego Urzędu.

Planowane jest także wzmocnienie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną na poziomie unijnym poprzez zapewnienie koordynacji działań organów nadzorczych, na terytorium których zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną. Stąd projekt wprowadzenia mechanizmów przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państwa członkowskich i Europejskim Urzędem Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA), a także utworzenie platform współpracy przez organy nadzorcze albo EIOPA.

Planowane zmiany, dotyczą także uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego.

W zakresie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym projekt przewiduje:

- uchylenie przepisów dotyczących wymogów operacyjnych dla dostawców usług w zakresie udostępniania informacji oraz uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w odniesieniu do dostawców takich usług,

- uaktualnienie pojęć dotyczących zatwierdzonego podmiotu publikującego, zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego oraz dostawców usług w zakresie udostępniania informacji;

- umożliwienie KNF wykonywania nadzoru i wszelkich czynności z nim związanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad zatwierdzonymi podmiotami publikującymi lub zatwierdzonymi mechanizmami sprawozdawczymi, o których mowa w aktach delegowanych przyjętych przez Komisję Europejską.

W zakresie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej projekt przewiduje:

- zobowiązanie organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA informacji dotyczących krajowych zakładów ubezpieczeń lub krajowych zakładów reasekuracji, które wykonują lub zamierzają wykonywać znaczącą działalność transgraniczną na terytorium tych państw oraz o ryzykach związanych z tą działalnością,

- zobowiązanie KNF do niezwłocznego przekazywania właściwym organom nadzorczym innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz EIOPA informacji o działalności transgranicznej zagranicznych zakładów ubezpieczeń na terytorium RP w przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia interesów klientów tych zakładów,

- umożliwienie KNF występowania z wnioskiem do właściwych organów nadzorczych innych państw członkowskich Unii Europejskiej i EIOPA o ustanowienie i koordynowanie platform współpracy oraz uczestnictwo w takich platformach. Zapewni to usprawnienie wymiany informacji pomiędzy KNF i innymi organami, identyfikację środków prewencyjnych, podejmowanie odpowiednich działań nadzorczych EIOPA będzie mogła natomiast zapewnić odpowiednią koordynację działań nadzorczych.

Na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007-2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)