Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Rzecznik MŚP chce, by umorzenie mikropożyczek następowało z mocy prawa

0
Podziel się

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw chce, by przedsiębiorcy zostali zwolnieni ze składania wniosku o umorzenie mikropożyczek. W jego ocenie umorzenie to powinno następować z mocy prawa. Adam Abramowicz skierował w tej sprawie wniosek legislacyjny do wicepremier, minister rozwoju Jadwigi Emilewicz, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie.

Rzecznik MŚP chce, by umorzenie mikropożyczek następowało z mocy prawa
(money.pl)
bErrZZQR

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, starosta może, na podstawie umowy, udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Pożyczka ta wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Zdaniem Rzecznika MŚP, warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są regulacją nadmierną i nieproporcjonalną.

bErrZZQT

"Zgodnie bowiem z art. 67 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców tworząc prawo z zakresu działalności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności i adekwatności, dążąc do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane informacje są przekazywane przez obowiązanych organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów" - napisał Abramowicz.

W związku z tym Rzecznik MŚP skierował do wicepremier, minister rozwoju wniosek legislacyjny o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady, że umorzenie mikropożyczki następuje z mocy prawa - po spełnieniu ustawowych warunków. Rzecznik MŚP zaznaczył, że organy władzy dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki.

Ponadto, Rzecznik MŚP poinformował, że zwracają się do niego mikroprzedsiębiorcy, informując, że starostowie w umowach pożyczki zawieranych z przedsiębiorcami przewidują dodatkowy (pozaustawowy) wymóg złożenia wniosku o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia przesłanek ustawowych. W ocenie Rzecznika, powoduje to po stronie pożyczkobiorców problemy w praktycznym stosowaniu prawa (określeniu terminu uprawniającego do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki).

"Wyeliminowanie obowiązku składania wniosku w tym zakresie rozwiązałoby dodatkowo i ten problem" - zaznaczył Rzecznik MŚP.

bErrZZRu
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)