Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Sare miało 0,44 mln zł zysku netto, 1,64 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

0
Podziel się:

Sare odnotowało 0,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sare miało 0,44 mln zł zysku netto, 1,64 mln zł zysku EBIT w 2018 r.
bECTFjTp

Zysk operacyjny wyniósł 1,64 mln zł wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej.

"W okresie objętym sprawozdaniem, EBIT grupy kapitałowej Sare zmniejszył się o nieco ponad 2,5 mln zł. Spadek ten jest skutkiem wzrostu kosztów działalności operacyjnej w stosunku do ubiegłego roku. Wzrost kosztów działalności operacyjnej był spowodowany wzrostem kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, a także wzrostem amortyzacji, wynikającej z zakończonych prac rozwojowych. Ponadto, spadek wartości zysku operacyjnego związany jest z wprowadzeniem rozporządzenia RODO w połowie 2018 roku, które wymusiło na emitencie dokonanie zmian związanych z dotychczas świadczonymi usługami, tak aby były całkowicie zgodne z nowymi przepisami. Co więcej, RODO ograniczyło niektóre działania firm, korzystających z usług spółek z Grupy Sare, a także ich zasoby bazodanowe, według wielkości których, dokonywane są rozliczenia emitenta z jego klientami. W konsekwencji, marża EBIT spadła o 6 pkt proc. i wyniosła 3,39%" - czytamy w raporcie.

W okresie objętym sprawozdaniem EBITDA była niższa od osiągniętej w roku 2017 o ok. 1,5 mln zł, co stanowi spadek o ok 27% rok do roku. Spadek ten jest spowodowany zwłaszcza zmniejszeniem się poziomu zysku operacyjnego EBIT. Marża EBITDA zmniejszyła się o ponad 3,5 pkt proc. do poziomu 8,54%, podano także.

bECTFjTr

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,33 mln zł w 2018 r. wobec 45,97 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok był dla nas bardzo ważny, przede wszystkim ze względu na fakt, że w jego połowie weszło w życie rozporządzenie RODO, które nałożyło na nas, a także inne firmy poruszające się w obrębie danych osobowych, dodatkowe obowiązki związane z ich ochroną. Niezrozumienie przez wielu klientów niektórych aspektów tej regulacji, a także brak odpowiednich zgód na wysyłanie wiadomości marketingowych, skutkowały zredukowaniem liczby kampanii mailingowych oraz rekordów zebranych w bazach adresowych. Za sukces można więc uznać fakt, że przychody Sare utrzymały się na stabilnym poziomie, wynoszącym ok. 10,5 mln zł w całym 2018 roku, mimo wyraźnego spadku wydatków na e-mail marketing, który wg IAB/PWC adex 2018'Q3 osiągnął ponad 18% w pierwszych 3 kwartałach 2018 roku. Natomiast przychody całej Grupy Kapitałowej wzrosły do 48,3 mln zł, względem niecałych 46 mln zł w roku ubiegłym, co jest potwierdzeniem dobrych prognoz dla rynku reklamy online. Prace nad dostosowaniem autorskich systemów do nowych regulacji trwały
już od początku roku 2018" - napisał prezes Dariusz Piekarski w liście załączonym do raportu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1,07 mln zł wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

bECTFjTS
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)