Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii

0
Podziel się

Seco/Warwick w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialnego za epidemię COVID-19 w Polsce oraz na świecie podejmuje działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność i wyniki spółki i grupy kapitałowej, podała spółka. W związku z tym zarząd podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi, na mocy którego obniżeniu uległo o 20% wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki.

Seco/Warwick obniżył czas pracy i wynagrodzenia o 20% na czas trwania epidemii
bErgWCid

"Mając na uwadze zaistniałą sytuację, spowodowaną epidemią, ryzyka wystąpienia w przyszłości negatywnych skutków tej sytuacji oraz ochronę miejsc pracy - w dniu 1 kwietnia br. zarząd podpisał porozumienie ze związkami zawodowymi na mocy, którego począwszy od 1 kwietnia 2020 r. obniżeniu uległ o 20% wymiar czasu pracy oraz proporcjonalnie wynagrodzenie wszystkich pracowników spółki, w tym wynagrodzenia członków zarządu. Porozumienie obowiązuje czasowo na czas trwania skutków epidemii" - czytamy .

Negatywny wpływ epidemii polega do tej pory przede wszystkim na ograniczeniu składanych nowych zamówień w miesiącach trwania epidemii, podkreślono.

"Spółka jako główne czynniki ryzyka, które jej zdaniem mogą mieć wpływ na działalność spółki i wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów wskazuje: zmniejszenie zamówień, ograniczenia wprowadzone przez rządy krajów objętych epidemią, kryzys w branży samochodowej, utrudnienia we współpracy z kluczowymi dostawcami surowców dla spółki łącznie z przerwaniem łańcucha dostaw, głównie z powodu trudności występujących po stronie transportu i z zamykaniem granic. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu spółka nie odnotowały znaczących problemów z dostępnością surowców, materiałów i towarów" - czytamy dalej.

bErgWCif

Zarząd na bieżąco monitoruje oraz analizuje rozwój sytuacji, wartość zamówień, stopień zaawansowania w realizacji pozyskanych zamówień w celu podjęcia ewentualnych działań zmierzających do zabezpieczenia działalności spółki.

Zarząd spółki również na bieżąco podejmuje decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka zarażenia pracowników polegające na wprowadzonych zmianach w organizacji pracy i wprowadzeniu procedur mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań, wskazano także.

Seco/Warwick to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki ciekłej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.

bErgWCiG
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)