Notowania

giełda
14.02.2020 08:45

Sejm za możliwością przeniesienia środków z OFE na IKE lub do ZUS

 Sejm przyjął nowelizację ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Ustawa daje wybór między przeniesieniem środków zgromadzonych na Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Kota Emerytalne (IKE) z możliwością ich dalszego dobrowolnego zasilania, a przejściem w całości do I filaru w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. 

Podziel się
Dodaj komentarz

Głosowało za nią 232 posłów, 219 było przeciwnych, nie wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja zakłada przekształcenie OFE w fundusze inwestycyjne prowadzące indywidualne konta emerytalne, zasilone aktywami pochodzącymi z OFE (stanowią obecnie ok. 162 mld zł). Każdy ubezpieczony (tj. ok. 15,7 mln uczestników OFE) będzie miał prawo wyboru - domyślną opcją będzie przeniesienie środków z OFE na IKE, z możliwością jego dalszego zasilania (na IKE nie będzie trafiała żadna część składki emerytalnej). Średnia kwota, zgromadzona na rachunku członka OFE to 10 233 zł.

OFE mają zostać przekształcone w specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), z kolei Powszechne Towarzystwa Emerytalne (TFE), obecnie zarządzające OFE, zostaną przekształcone w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Nowelizacja określa minimalne progi zaangażowania funduszy inwestycyjnych, zarządzających środkami pochodzącymi z OFE (przeniesionymi na IKE) w polskie akcje na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Aktywa OFE zainwestowane w spółki na GPW stanowią ok. 126 mld zł.

Z tytułu przekształcenia OFE w SCFIO pobierana będzie opłata w wysokości 15% aktywów netto OFE. Do jej zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SCFIO). Środki z tej opłaty mają trafić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i będą mogły być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza środków z tytułu opłaty przekształceniowej zostanie przekazana przez SFIO do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) do 11 grudnia 2020 roku, druga - do 31 października 2021 roku. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Środkami FRD zarządzać ma fundusz inwestycyjny, którego jedynym akcjonariuszem będzie Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 czerwca 2020 roku. Uczestnicy otwartych funduszy emerytalnych (OFE) będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie deklaracji od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku. W przypadku braku takiego wyboru pieniądze zostaną przekazane do IKE 27 listopada 2020 roku.

Automatycznie do ZUS przekazane mają zostać pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągną wiek emerytalny, w przypadku których, z uwagi na tzw. "suwak" (obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego), większość środków z OFE została już przekazana do ZUS.

Środki na IKE mają stanowić prywatną własność oszczędzającego i nie będą podlegać transferowi na rzecz budżetu państwa (jedyne dozwolone prawnie transfery środków przeniesionych z OFE na IKE do systemu finansów publicznych będą dotyczyły emerytur branżowych - tak jak jest obecnie w OFE). Wypłata środków z IKE będzie możliwa po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Ze składki na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 19,52% zaledwie 2,92% trafia do OFE, jedynie w przypadku tych osób, które złożyły oświadczenia o przekazywaniu składek do OFE.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz
14-02-2020

543221I 15% z przekazanych środków do IKE pójdzie do budżetu państwa. Tak się grabi obywateli :) Nie dość, że biorą przykład z lewaków z PO, to jeszcze … Czytaj całość

Rozwiń komentarze (1)