Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami

0
Podziel się

Sejm przyjął nowelizację ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która ma zapewnić Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skuteczne mechanizmy nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz zakładami reasekuracji. Za nowelizacją opowiedziało się 452 posłów, jeden był przeciwny, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Sejm za nowelizacją wzmacniającą nadzór nad zagranicznymi ubezpieczycielami
bEqAHPyZ

Posłowie nie poparli poprawki, zgodnie z którą środki z kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących wypłaty odszkodowań zasiliłyby Fundusz Edukacji Finansowej.

Nowelizacja dotyczy firm ubezpieczeniowych, które uzyskały licencję w jednym z państw Unii i mogą działać na całym jej terenie. Jej celem jest doprowadzenie do sytuacji, by krajowe nadzory w państwach unijnych, regulujące działalność firm ubezpieczeniowych, działały w oparciu o jednakowe standardy i mogły ze sobą współpracować w zakresie nadzoru.

Nowelizacja wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy 2019/2177 w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), dyrektywy 2014/65 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywy 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

bEqAHPzb

Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych dotyczą środków nadzorczych wobec zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia terminu na wypłatę odszkodowania. Komisja Nadzoru Finansowego - w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia lub zapobieżenia naruszenia interesów ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia - otrzymuje kompetencje do zastosowania nadzwyczajnych środków nadzorczych wobec zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji

Kompetencja ta ma być ograniczona jedynie do przypadku pilnego, gdy określone działania powodują rzeczywiste i nieuchronne ryzyko wystąpienia poważnych nieprawidłowości ze szkodą dla ubezpieczonych lub innych podmiotów. W założeniu ma doprowadzić do ograniczenia liczby dokumentów, skrócenie procedury interwencji oraz jej czasu trwania.

Nowelizacja doprecyzowuje również przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, odnoszące się do środków nadzorczych stosowanych wobec krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z tytułu naruszenia przepisów, określających termin na wypłatę odszkodowania. W przypadku jego niewypłacenia w terminie, organ nadzoru będzie nakładał kary pieniężne.

Nowelizacja obniża ponadto próg spreadu skorygowanego o ryzyko stosowane przy obliczaniu korekty z tytułu zmienności do odpowiedniej stopy procentowej wolnej od ryzyka.

bEqAHPzC
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)