Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
giełda
02.03.2020 11:32

Sejmowa komisja zajmuje się projektem ustawy dot. walki z koronawirusem

Wprowadzenie możliwości wydawania przez wojewodę poleceń organom administracji, osobom prawnym oraz organom samorządu terytorialnego zakłada projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którym zajmuje się dziś sejmowa Komisja Zdrowia. Zgodnie z jednym z zapisów projektu, katalog podmiotów obowiązanych do realizacji poleceń wojewody może zostać, na wniosek prezesa Rady Ministrów, rozszerzony m.in. o przedsiębiorców. Projektem ma zająć się dziś po południu Sejm.

Podziel się
Dodaj komentarz

Dotychczas na terytorium Polski nie zanotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Celem proponowanych zmian jest "konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia" - podano w uzasadnieniu regulacji.

Jest to projekt rządowy, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innymi instytucjami. Prace nad nim rozpoczęła sejmowa Komisja Zdrowia, po tym jak nie uzyskał poparcia wniosek Katarzyny Lubnauer (KO) o skierowanie go do połączonych Komisji Zdrowia oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jednocześnie w Komisji znajdują się dwa projekty poselskie, dotyczące walki z koronawirusem (Koalicji Obywatelskiej i Lewicy).

Projekt zakłada:

- możliwość zlecania przez pracodawców pracy zdalnej w celu przeciwdziałania COVID-19

- maksymalnie 14-dniowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko

- pominięcie prawa zamówień publicznych, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19

- zwolnienie personelu medycznego z kontroli na terenie lotnisk

- możliwość niestosowania przepisów prawa budowlanego oraz prawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

- możliwość nałożenia na podmioty lecznicze obowiązek wykonania określonego zadania w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (w szczególności zmian w strukturze organizacyjnej, przekazania produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz aparatury i sprzętu medycznego)

- możliwość czasowego ograniczenia lub zawieszenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania funkcjonowanie szkół na terenie całości lub części kraju, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

- możliwość wydawania poleceń przez wojewodę organom administracji, osobom prawnym oraz organom samorządu terytorialnego, samorządowym osobom prawnym; polecenia te podlegałyby natychmiastowemu wykonaniu.

- prezes Rady Ministrów może na wniosek wojewody może rozszerzyć zakres podmiotowy takich podmiotów zobowiązanych do realizacji poleceń wojewody m.in. o przedsiębiorców.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że "organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez organy wykonujące zadania publiczne związane działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19". Dotyczyć ma to również zarządzających lotniskiem, dworcem kolejowym, przewoźników lotniczych, kolejowych lub drogowych, którzy także nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z działaniami władz publicznych mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i ich zwalczanie, w szczególności za brak przewozu.

Narzędziem finansowania mają być przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, między częściami budżetu państwa. Bedą też mogły być udzielane dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego. Umożliwiono też wykorzystanie środków budżetowych z rezerwy celowej - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przeciwdziałanie COVID-19.

Tagi: giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz