Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
aktualizacja

Senat chce, by wsparcie zw. z pandemią COViD przysługiwało do 31 XII 2021 r.

1
Podziel się:

Senat przyjął ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, wprowadzając m.in. poprawkę zakładającą, że wsparcie dla przedsiębiorców w związku z pandemią COViD-19 będzie można uzyskać do 31 grudnia 2021 roku.

Senat chce, by wsparcie zw. z pandemią COViD przysługiwało do 31 XII 2021 r.
(Flickr)
bEsiogzp

Ustawę wraz z kilkudziesięcioma poprawkami poparło 99 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu. Większość zmian ma charakter legislacyjny i dostosowujący.

Senat opowiedział się za wprowadzeniem do ustawy przepisu, umożliwiającego dofinansowanie zadań związanych ze wsparciem przedsiębiorców w związku z pandemią ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 do 31 grudnia 2021 r. Senatorowie poparli też poprawkę przyznająca ministrowi właściwemu ds. gospodarki, albo Agencji Rozwoju Przemysłu kontrolę przedsiębiorcy w zakresie wykorzystywania przez niego pomocy zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegania limitu wynagrodzeń. Kolejne poprawki umożliwiają uzależnienie pomocy na restrukturyzację udzielanej w formie pożyczki od ustanowienia stosownego zabezpieczenia.

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom doświadczających trudnej sytuacji ekonomicznej na ratowanie ich firm bądź restrukturyzację.

bEsiogzr

Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o łącznej wartości 50 mln zł rocznie.

Wysokość pożyczki na ratowanie firmy, udzielanej na 6 miesięcy, ma być każdorazowo zależna od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli natomiast okres lub wysokość tej pomocy okazałaby się niewystarczająca, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o dodatkową i przedłużyć okres spłaty.

Natomiast duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach wsparcia na restrukturyzację. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Pomoc na restrukturyzację ma być przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan, obejmujący wszelkie działania, których realizacja zmierza do przywrócenia przedsiębiorcy rentowności. Pomoc na restrukturyzację ma służyć sfinansowaniu tego planu.

bEsiogzx

Wsparcie finansowe ma być udzielane w formie pożyczki, pomoc na restrukturyzację będzie mogła polegać m.in. na objęciu akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęciu obligacji, zmianie terminów spłaty pożyczki, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Warunkiem jest ograniczenie wynagrodzenia kadry zarządzającej przedsiębiorstwa korzystającego z pomocy do wysokości 400% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Pomoc będzie udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Założono, że latach 2020-29 na realizację zadań wynikających z ustawy zostanie przeznaczone 1,2 mld zł z budżetu państwa (120 mln zł rocznie).

Operatorem pomocy ma być Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Zasady udzielania pomocy oparte są na wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

bEsiogzS
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
Hsh
rok temu
Taka Kasandra bogatych znajomy ma 20 mieszkań w Warszawie i korzysta z tarczy i zwolnienia z ZUS. Czy on powinien dostać 5 tys w sytuacji gdzie ludzie cały miesiąc pracują za 1900 PLN mieszkają na wynajętym pokoju