Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Senat odrzucił przepisy dot. zwrotu firmom środków w związku z COViD

0
Podziel się:

Senat przyjął poprawkę, usuwającą przepisy, umożliwiające występowanie firm, realizujących polecenie premiera w związku z przeciwdziałaniem COViD, o zwrot kosztów poniesionych m.in. na zakup środków ochrony osobistej.

Senat odrzucił przepisy dot. zwrotu firmom środków w związku z COViD
bEBVZOEl

Za poprawką, zakładającą usunięcie tego przepisu z nowelizacji ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu opowiedziało się 50 senatorów, 44 było przeciwnych.

Senatorowie sprzeciwili się także przepisom, wprowadzającym mechanizm szacowania poniesionych kosztów w związku z organizacją korespondencyjnych wyborów prezydenckich, które miały odbyć się 10 maja.

Nowelizacja ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu wprowadzała zapis, zgodnie z którym firmy, które zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zakupów i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, produktów higienicznych oraz surowców, składników, materiałów lub półproduktów w celu przeciwdziałania COVID mogły występować do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zwrot kosztów realizacji tego polecenia oraz o zwrot zaangażowanych przez firmę środków.

bEBVZOEn

Zwrot środków miał być dokonywany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wysokość zwrotu środków oraz termin wypłaty miała określać umowa zawarta pomiędzy szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów a daną firmą.

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych prezes Rady Ministrów może, z własnej inicjatywy, wydawać polecenia wobec przedsiębiorcy w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenia takie są wydawane w drodze decyzji administracyjnej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia; nie wymagają uzasadnienia. Mogą być wydawane także ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.

Nowelizacja ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu wprowadza także mechanizm szacowania wysokości poniesionych kosztów w zw. z przygotowaniem korespondencyjnych wyborów prezydenckich. W szacowaniu i przygotowywaniu umowy miałby - zgodnie z przepisami - brać udział Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

bEBVZOEt

W trakcie debaty w Senacie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński pytany o listę podmiotów objętych regulacją i szacunki, dotyczące kwot, o jakie miałyby wnioskować powiedział, że nie dysponuje taką listą.

bEBVZOEO
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)