Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek

0
Podziel się:

Senat poparł bez poprawek ustawę o zasadach udzielania wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19, która umożliwia scedowanie części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

Senat poparł ustawę, umożliwiającą scedowanie części ryzyka na SP bez poprawek
bEBWysJN

Za ustawą głosowało 92 senatorów, 2 było przeciw.

Celem zmian jest utrzymanie przez zakłady ubezpieczeń limitów ubezpieczeń należności handlowych na poziomie sprzed pandemii. W ocenie Ministerstwa Rozwoju (MR) w zależności od rozwoju sytuacji w związku z pandemią COVID istnieje zagrożenie, że ekspozycja na ryzyko może zostać zredukowana o 20%-50% w porównaniu ze stanem sprzed pandemii, a to może oznaczać redukcję limitów ubezpieczonych należności nawet o 80 mld zł.

To zaś - jak tłumaczyła wiceminister rozwoju Olga Semeniuk w trakcie debaty - wiązałoby się z podniesieniem ryzyka transakcji, a tym samym doprowadziło do spowolnienia wymiany handlowej i całej gospodarki. Natychmiastowym skutkiem byłoby pogorszenie płynności finansowej, w tym znaczny wzrost ryzyka niewypłacalności. Dla Skarbu Państwa spadek liczby transakcji handlowych oznaczałby zaś pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej oraz zmniejszenie wpływów, zarówno z tytułu CIT, jak i VAT.

bEBWysJP

Tymczasem wprowadzony tą regulacją nowy instrument wsparcia umożliwia zakładom ubezpieczeń, uprawnionym do ubezpieczenia kredytu na terytorium RP scedowanie (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa - reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki - w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

W ten sposób komercyjni ubezpieczyciele należności będą mogli ograniczyć swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej. Natomiast Skarb Państwa - poprzez odpowiednie zapisy umów reasekuracyjnych - będzie miał możliwość wpływania na politykę oceny ryzyka zakładów ubezpieczeń.

Reasekuracja ma dotyczyć krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie 1 kwietnia - 31 grudnia 2020 r. Skarb Państwa ma pokryć 80% szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dot. należności handlowych w zamian za 80% składki brutto.

"Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75% składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje 100% kwoty odszkodowań. Jednocześnie odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375% składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r." - podano w uzasadnieniu regulacji. Szacunki sporządzano przy założeniu, że ubezpieczenia należności oferuje w Polsce 8 firm.

bEBWysJV

Jak wynika z danych, przedstawionych senatorom przez Ministerstwo Rozwoju środki na ten cel w wysokości około 2,7 mld zł mają zostać zabezpieczone w ramach Funduszu Przeciwdziałania COViD. Proces ma być rozłożony na 6 lat, a zabezpieczenie poszczególnych okresów ma zostać tak skonstruowane, by największe zobowiązania przypadały na przyszły rok.

W 2019 r. ubezpieczono należności handlowe na kwotę 165 mld zł, w tym 60 mld zł w eksporcie. Przyznane limity ubezpieczeniowe umożliwiły przedsiębiorcom zrealizowanie i zabezpieczenie ponad 533 mld zł obrotów handlowych.

bEBWysKq
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)