Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Senat przyjął zasady postępowania w razie nieważności decyzji dot. pomocy publ.

0
Podziel się

Senat zgodził się, by decyzje czy umowy dotyczące udzielania pomocy publicznej, po uznaniu ich nieważności, były dalej wykonywane w zakresie, w jakim nie są związane z dokonywaniem wypłat. Nowelizację ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej poparło 97 senatorów, nikt nie był przeciwny, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Senat przyjął zasady postępowania w razie nieważności decyzji dot. pomocy publ.
bDAvdSNx

Wcześniej wprowadzono do niej dwie poprawki o charakterze doprecyzowującym. Nowelizacja wprowadza pewność prawną w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) nieważności decyzji Komisji Europejskiej w sprawach pomocowych.

W czasie ponownej oceny przez Komisję wybranej formy pomocy, podmiot odpowiedzialny za jej udzielenie będzie zobowiązany do gromadzenia środków należnych beneficjentowi na specjalnym rachunku bankowym. Obowiązek ten powstawałby w momencie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości UE orzeczenia dotyczącego unieważnienia decyzji Komisji.

Uzależnienie obowiązku gromadzenia środków na rachunku bankowym od wydania orzeczenia pozwala na precyzyjne określenie ram czasowych, w których środki powinny być gromadzone na wyodrębnionym rachunku (pomiędzy anulowaniem decyzji Komisji a wydaniem nowej decyzji). W przeciwnym razie, trudno byłoby je dokładnie określić.

bDAvdSNz

W razie ponownego zatwierdzenia pomocy przez Komisję Europejską środki zgromadzone na rachunku byłyby przekazywane beneficjentowi, w zakresie i wysokości wynikającej z nowej decyzji Komisji. W przypadku zaś uznania, że pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, środki zgromadzone na rachunku mają być przekazywane przez podmiot udzielający pomocy publicznej do budżetu państwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

bDAvdSOa
giełda
wiadomości
giełda na żywo
Źródło:
KOMENTARZE
(0)