Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Skuza z MF: Dochody JST z PIT, CIT i subwencji na poziomie 102% r/r po czerwcu

0
Podziel się:

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT, CIT i subwencji ogólnej po sześciu miesiącach 2020 r. kształtują się na poziomie 102% w porównaniu do roku ubiegłego, poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Skuza z MF: Dochody JST z PIT, CIT i subwencji na poziomie 102% r/r po czerwcu
(money.pl)
bEDiqQUl

"Łącznie dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu (kluczowych w strukturze dochodów) udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej po 6 miesiącach 2020 r. - kształtują się na poziomie 102% w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r." - napisał Skuza w odpowiedzi na interpelację poselską.

"Natomiast łącznie dochody JST z tytułu udziałów w podatku PIT oraz z subwencji ogólnej po 6 miesiącach 2020 r. - kształtują się na poziomie analogicznego okresu w 2019 r. (102,4%. r/r.)" - dodał.

Podkreślił, że Ministerstwo Finansów na bieżąco monitoruje sytuację finansów jednostek samorządu terytorialnego i analizuje zgłaszane przez organizacje samorządowe propozycje zmian. Przypomniał, że mocniejsze związanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarczą w obecnej ustawie o dochodach JST oznacza, że JST otrzymują większe dochody w okresie wzrostu gospodarczego natomiast mniejsze w okresie dekoniunktury.

bEDiqQUn

Wskazał też, że od początku pandemii COViD przyjęto szereg rozwiązań, skierowanych do samorządów, dotyczących m.in. obsługi długów samorządów oraz rozwiązań płynnościowych.

Chodzi m.in. o wyłączenie z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia JST zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez JST, stworzenie możliwości pomniejszania wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, a także powiększenie limitu spłaty długu o kwotę wydatków bieżących na obsługę długu.

"Rozwiązanie to ma na celu podniesienie potencjału inwestycyjnego JST, modyfikując na lata 2020-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego. Rozwiązanie to [...] spowoduje podniesienie limitu spłaty zobowiązań JST, a tym samym może przyczynić się do zwiększenia możliwości inwestycyjnej. Szacuje się, że potencjał inwestycyjny samorządów wzrośnie średnio w każdym roku o ok. 3 mld zł" - napisał wiceminister.

Przypomniał, że w związku z pandemią w 2020 r. wprowadzono także dodatkowy mechanizm zabezpieczający finanse JST w postaci jednorocznego limitu długu na poziomie 80% dochodów jednostki.

bEDiqQUt

Wprowadzono też zmiany zwiększające płynność finansową samorządów w okresie epidemii (w tym m.in. możliwość wcześniejszego przekazywania samorządom w 2020 r. subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz umożliwienie przesunięcia na kolejne miesiące wpłat do budżetu państwa dokonywanych przez jednostki o ponadprzeciętnych dochodach podatkowych), podał wiceminister.

bEDiqQUO
forex
giełda
wiadomości
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)