Notowania

Przejdź na
pge
14.03.2013 08:30

Wyniki finansowe PGE zaskoczyły analityków

Są też wiadomości o wysokości i dacie wypłaty dywidendy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

Strata netto PGE przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kwartale 2012 roku wyniosła 420,1 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus - uwzględniający zapowiedziane wcześniej przez spółkę zdarzenia jednorazowe - zakładał 285 mln zł straty netto.

Z wyliczeń PAP wynika, że strata operacyjna PGE wyniosła w IV kwartale 488,2 mln zł, a przychody 8,66 mld zł. Konsensus PAP zakładał stratę EBIT na poziomie 434 mln zł, a przychody na poziomie 7,36 mld zł.

W całym 2012 roku grupa zanotowała 3,21 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 4,89 mld zł rok wcześniej. EBIT wyniósł 3,87 mld zł wobec 4,09 mld zł rok wcześniej. Przychody wzrosły do 30,55 mld zł z 28,11 mld zł.

Wybrane dane PGE
- 4Q2012 konsensus różnica
źródło: PAP
zysk netto -420,1 -285 47,40%
EBIT -488,2 -434 12,50%
przychody 8659,7 7360,9 17,60%

EBITDA wyniosła w IV kwartale 270 mln zł, a EBITDA oczyszczona o zdarzenia jednorazowe 1,788 mld zł. W całym 2012 roku oczyszczona EBITDA wyniosła 8,035 mld zł.

Wybrane dane PGE
- 4Q2012 4Q2011 różnica
źródło: PAP
wydobycie węgla brunatnego [mln ton] 12,32 13,24 -6,90%
produkcja energii elektrycznej netto TWh 13,99 15,05 -7%

W roku 2012 koszty sprzedaży i dystrybucji Grupy PGE wyniosły 1.495,5 mln zł i były niższe o około 9 proc. rdr. Spadek kosztów sprzedaży i dystrybucji wynikał głównie niższych kosztów umorzenia praw majątkowych przez PGE Obrót. W roku 2012 koszty ogólnego zarządu wyniosły 764,9 mln zł, co oznacza spadek o około 7 proc. w porównaniu do 2011 roku.

CAPEX w 2012 roku był niższy o 1 proc. rdr i wyniósł 4,25 mld zł. W 2012 roku PGE wyprodukowała 57,05 TWh energii (wzrost o 1 proc. rdr). Grupa sprzedała w tym okresie 94,97 TWh energii elektrycznej wobec 90,60 TWh rok wcześniej. Spółki z grupy zakupiły 42,89 TWh energii elektrycznej spoza grupy wobec 39,33 TWh rok wcześniej. W 2012 roku sprzedaż ciepła wyniosła w grupie PGE 21,71 mln GJ i była wyższa w porównaniu do 2011 roku o 1,73 proc.

Kiedy dywidenda?Zarząd PGE rekomenduje wypłatę 1,608 mld zł dywidendy, czyli 0,86 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Na dywidendę trafić ma 784 mln zł z zysku za 2012 rok oraz część kapitału zapasowego w wysokości 824 mln zł. Proponowany dzień dywidendy to 5 września 2013 r., proponowany dzień jej wypłaty to 26 września 2013 r.

Powyższy tekst stanowi wyraz osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych.

Porównaj na wykresach spółki i indeksy

Tagi: pge, spółka dnia, giełda, wiadomości, wiadmomości, kraj, gospodarka, najważniejsze, giełda na żywo
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz