Trwa ładowanie...
bCOKkxTp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q22020Q12019Q42019Q3
Przychody z tytułu odsetek11 291 00013 208 00014 027 00014 089 000
Przychody z tytułu prowizji2 951 0003 765 0003 954 0003 893 000
Wynik na działalności bankowej7 960 00015 345 00013 016 00012 354 000
Wynik na działalności operacyjnej-8 068 0001 793 0003 950 0002 044 000
Zysk (strata) brutto-8 301 0001 891 0003 831 0002 181 000
Zysk (strata) netto-11 129 000331 0002 783 000501 000
Przepływy pieniężne netto0000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego0000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego0000
Kapitał własny82 262 00096 378 000100 071 00097 947 000
Kapitał zakładowy8 309 0008 309 0008 309 0008 309 000
Współczynnik wypłacalności15,4615,0815,0214,68
Liczba akcji (tys. szt.)16 618 114,5816 618 114,5816 618 114,5816 618 114,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,955,806,025,89
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,670,020,170,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody z tytułu odsetek56 785 00054 325 000055 156 000
Przychody z tytułu prowizji15 349 00014 664 000012 943 000
Wynik na działalności bankowej47 627 00046 354 00047 596 00045 410 000
Wynik na działalności operacyjnej12 219 00013 464 00013 550 00010 324 000
Zysk (strata) brutto12 543 00014 201 00013 550 00010 768 000
Zysk (strata) netto6 515 0007 810 0007 516 0006 204 000
Przepływy pieniężne netto-12 596 0002 668 00034 541 000-1 297 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 389 0003 416 00040 188 00021 823 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 229 0003 148 000-4 008 000-13 764 000
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 122 000-3 301 0004 206 000-5 745 000
Aktywa razem
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego00190 315 000149 398 000
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego00777 730 000691 111 000
Kapitał własny100 071 00096 472 00094 489 00090 938 000
Kapitał zakładowy8 309 0008 118 0008 068 0007 291 000
Współczynnik wypłacalności15,0214,7714,4814,68
Liczba akcji (tys. szt.)16 618 114,5816 236 573,9416 040 573,4512 840 461,58
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)6,025,945,897,08
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,390,480,470,48
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bCOKkxTX