Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów17 870101 57590 516107 072
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5514 4144 2195 978
Zysk (strata) brutto3 6864 6484 0987 085
Zysk (strata) netto3 4173 9203 8936 417
Przepływy netto9 06711 789-17 6123 041
Przepływy netto z działalności operacyjnej10 02017 367-9 7274 022
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej80-4-14-4
Przepływy netto z działalności finansowej-1 033-5 574-7 871-977
Aktywa razem65 06355 88753 60174 078
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 84230 94332 08641 685
Zobowiązania długoterminowe2 3912 3872 4896 125
Zobowiązania krótkoterminowe33 45128 55629 59735 560
Kapitał własny29 22124 94421 51532 393
Kapitał zakładowy5 8005 8005 8005 800
Liczba akcji (tys. szt.)20 000,0020 000,0020 000,0020 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,461,251,081,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,170,200,200,32
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów317 034288 269179 378178 880
Zysk (strata) z działalności operacyjnej15 16314 93410 91110 939
Zysk (strata) brutto19 51714 74910 50010 847
Zysk (strata) netto17 64711 4548 9749 256
Przepływy netto6 28515 546-2 020-12 544
Przepływy netto z działalności operacyjnej21 68230 1689 56512 710
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej58-28-17-36
Przepływy netto z działalności finansowej-15 455-14 594-11 568-25 218
Aktywa razem65 06361 74248 43351 704
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania35 84244 28330 46032 681
Zobowiązania długoterminowe2 3915 1339 20412 559
Zobowiązania krótkoterminowe33 45139 15021 25620 122
Kapitał własny29 22117 45917 97319 023
Kapitał zakładowy5 8005 8005 8005 800
Liczba akcji (tys. szt.)20 000,0020 000,0020 000,0020 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,460,870,900,95
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,880,570,450,46
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)