Trwa ładowanie...
bEJtgnOZ
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q22021Q12020Q42020Q3
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów87 594122 332-12 75563 840
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 0227 5526243 294
Zysk (strata) brutto-1 0309 0442 6923 894
Zysk (strata) netto8287 9152 2703 167
Przepływy netto-8 3969 632-18 78735 950
Przepływy netto z działalności operacyjnej2 7049 760-18 60336 026
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-110-87-2
Przepływy netto z działalności finansowej-11 089-128-97-74
Aktywa razem53 58159 26650 25269 445
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania34 23727 28625 28645 003
Zobowiązania długoterminowe1 5401 8911 9022 005
Zobowiązania krótkoterminowe32 69725 39523 38442 998
Kapitał własny19 34431 98024 96624 442
Kapitał zakładowy5 8005 8005 8005 800
Liczba akcji (tys. szt.)20 000,0020 000,0020 000,0020 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,971,601,251,22
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,040,400,110,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów163 371317 034288 269179 378
Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 99315 16314 93410 911
Zysk (strata) brutto14 66019 51714 74910 500
Zysk (strata) netto12 20917 64711 4548 974
Przepływy netto-4 7726 28515 546-2 020
Przepływy netto z działalności operacyjnej13 59621 68230 1689 565
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-9258-28-17
Przepływy netto z działalności finansowej-18 276-15 455-14 594-11 568
Aktywa razem50 25265 06361 74248 433
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 28635 84244 28330 460
Zobowiązania długoterminowe1 9022 3915 1339 204
Zobowiązania krótkoterminowe23 38433 45139 15021 256
Kapitał własny24 96629 22117 45917 973
Kapitał zakładowy5 8005 8005 8005 800
Liczba akcji (tys. szt.)20 000,0020 000,0020 000,0020 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,251,460,870,90
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,610,880,570,45
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bEJtgnPH