Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów83 224152 473121 939104 446
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-32 40336 8651 129-25 997
Zysk (strata) brutto-28 12134 815-4 920-32 112
Zysk (strata) netto-25 96234 704-4 433-35 660
Przepływy netto-9 5187 065-3 703-2 017
Przepływy netto z działalności operacyjnej31 50352 94940 446396
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3 652-3 943-11 852-10 662
Przepływy netto z działalności finansowej-37 369-41 941-32 2978 249
Aktywa razem772 031748 442736 097719 296
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania331 992331 252363 916356 327
Zobowiązania długoterminowe93 28084 72883 41776 413
Zobowiązania krótkoterminowe238 712246 524280 499279 914
Kapitał własny440 039417 190372 181362 969
Kapitał zakładowy250250250250
Liczba akcji (tys. szt.)25 000,0025 000,0025 000,0025 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)17,6016,6914,8914,52
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-1,041,39-0,18-1,43
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2018201720162015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów414 226503 977414 104361 626
Zysk (strata) z działalności operacyjnej13 00281 858124 434107 999
Zysk (strata) brutto-16 93962 69385 06814 037
Zysk (strata) netto-21 11161 84082 65315 944
Przepływy netto-2 8671 574-3 2684 530
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 51768 68582 36088 215
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-47 434-61 139-12 363-2 224
Przepływy netto z działalności finansowej36 050-5 972-73 265-81 461
Aktywa razem719 296533 297574 570491 639
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania356 327185 497221 395251 146
Zobowiązania długoterminowe76 41358 93874 30032 968
Zobowiązania krótkoterminowe279 914126 559147 095218 178
Kapitał własny362 969347 800353 175240 477
Kapitał zakładowy250250250250
Liczba akcji (tys. szt.)25 000,0025 000,0025 000,0025 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)14,5213,9114,139,62
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,842,473,310,64
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport