Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów122 710228 977163 036161 230
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 62728 66820 41793 304
Zysk (strata) brutto3 11222 97414 02687 502
Zysk (strata) netto2 61620 29612 69685 869
Przepływy netto11 6292 4136 063-12 345
Przepływy netto z działalności operacyjnej23 33713 94852 061-34 607
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 843-4 9842 686-2 423
Przepływy netto z działalności finansowej-6 865-6 551-48 68424 685
Aktywa razem675 937690 557665 315648 406
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania203 958195 415190 657205 771
Zobowiązania długoterminowe118 153117 705117 511106 560
Zobowiązania krótkoterminowe85 80577 71073 14699 211
Kapitał własny471 979495 142474 658442 635
Kapitał zakładowy250250250250
Liczba akcji (tys. szt.)25 000,0025 000,0025 000,0025 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,8819,8118,9917,70
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,100,810,513,44
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów635 190469 714491 214419 131
Zysk (strata) z działalności operacyjnej150 07356 27814 79618 355
Zysk (strata) brutto128 7739 209822-15 599
Zysk (strata) netto122 4918 6111 691-18 261
Przepływy netto-11 58115 653-3 268-1 933
Przepływy netto z działalności operacyjnej57 289156 238172 58915 894
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-4 017-13 634-21 966-45 680
Przepływy netto z działalności finansowej-64 853-126 951-153 89127 853
Aktywa razem690 557511 356759 268744 886
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania195 415174 030320 513379 064
Zobowiązania długoterminowe117 705113 613114 91293 353
Zobowiązania krótkoterminowe77 71057 999205 601285 711
Kapitał własny495 142337 326438 755365 822
Kapitał zakładowy250250250250
Liczba akcji (tys. szt.)25 000,0025 000,0025 000,0025 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)19,8113,4917,5514,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)4,900,340,07-0,73
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport