Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-03-18
ABC Zmiany w Radzie Nadzorczej
1,42
0,00
2019-03-18
ABC Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 marca 2019 roku
1,42
0,00
2019-03-18
ABC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 marca 2019 r.
1,42
0,00
2019-03-11
ABC Otrzymanie przez ABC Data S.A. oświadczenia Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” w sprawie wniesienia i cofnięcia powództwa
1,40
0,00
2019-03-08
ABC Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lutym 2019
1,42
-0,71
2019-03-07
ABC Udzielenie zabezpieczenia roszczenia OFE PZU „Złota Jesień” w przedmiocie uchylenie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABC Data S.A. z dnia 06 lutego 2019 r.
1,42
0,00
2019-03-07
ABC Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Emitenta
1,42
0,00
2019-02-28
ABC Zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A. zwołanego na 18 marca 2019 roku
1,39
-1,44
2019-02-20
ABC Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
1,30
0,00
2019-02-20
ABC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABC Data S.A.
1,30
0,00
2019-02-15
ABC Informacja o zbyciu akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej
1,27
+1,57
2019-02-12
ABC Stanowisko Zarządu ABC Data S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ABC Data S.A., ogłoszonego w dniu 21 grudnia 2018 r.
1,28
-0,78
2019-02-12
ABC Otrzymanie przez Emitenta wiążącej oferty nabycia 100% udziałów w spółce zależnej; weryfikacja wyceny spółki zależnej
1,28
-0,78
2019-02-12
ABC Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zbycia 100% udziałów w spółce zależnej
1,28
-0,78
2019-02-08
ABC Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w styczniu 2019
1,27
0,00
2019-02-07
ABC Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ABC Data S.A. z SPV Sail Sp. z o.o.
1,28
-0,78
2019-02-06
ABC Informacja o wszczęciu kontroli podatkowej w stosunku do spółki zależnej Emitenta
1,28
0,00
2019-02-06
ABC Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 lutego 2019 roku
1,28
0,00
2019-02-06
ABC Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 lutego 2019 r.
1,28
0,00
2019-01-31
ABC Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 stycznia 2019 roku
1,27
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 44
  • Następna strona