Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q42019Q32019Q22019Q1
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów189 929145 220154 151109 469
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 363-6842 4203 280
Zysk (strata) brutto5 349-6593 1462 907
Zysk (strata) netto4 541-8642 4902 376
Przepływy netto21 2481 836-6 813-34 900
Przepływy netto z działalności operacyjnej32 6112 616800-35 800
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej544181190
Przepływy netto z działalności finansowej-11 368-824-7 795711
Aktywa razem171 666137 709172 909149 998
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania144 744102 306136 718114 158
Zobowiązania długoterminowe372519524481
Zobowiązania krótkoterminowe144 372101 787136 193113 677
Kapitał własny26 41434 93635 72535 213
Kapitał zakładowy9981 1591 0501 050
Liczba akcji (tys. szt.)9 984,589 984,5811 588,6910 500,69
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,653,503,083,35
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,46-0,090,210,23
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów598 769534 089437 936396 786
Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 37910 5546 4182 380
Zysk (strata) brutto10 7429 2368 2632 838
Zysk (strata) netto8 5426 7127 2122 498
Przepływy netto-18 65136 7821 725-1 219
Przepływy netto z działalności operacyjnej20525 626-509121
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej421-503-2 1284 596
Przepływy netto z działalności finansowej-19 27711 6584 362-5 936
Aktywa razem171 666252 881206 249155 419
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania144 744219 200177 802127 867
Zobowiązania długoterminowe3721621072 940
Zobowiązania krótkoterminowe144 372219 038177 695124 927
Kapitał własny26 41433 11628 31722 680
Kapitał zakładowy9981 0501 0111 011
Liczba akcji (tys. szt.)9 984,5810 500,6910 110,6910 110,69
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)2,653,152,802,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,860,640,710,25
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)