Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-04-17
ATC Zmiana terminu publikacji raportów za I kwartał, półrocze oraz II kwartał 2019 roku
2,76
-0,36
2019-04-03
ATC Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy oraz Zgromadzenia Obligatariuszy, którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami
2,75
0,00
2019-03-18
ATC Rekomendacja Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za rok 2018
3,64
+0,27
2019-03-18
ATC RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
3,64
+0,27
2019-03-18
ATC R /: formularz raportu rocznego
3,64
+0,27
2019-02-07
ATC Publikacja raportu za 4 kwartały 2018 roku przez spółkę zależną
3,51
0,00
2018-12-11
ATC Zmiany w składzie Zarządu Arctic Paper S.A.
3,48
0,00
2018-11-15
ATC Plan wyłączenia z produkcji maszyny papierniczej w papierni Arctic Paper Grycksbo AB w Szwecji
3,68
+0,54
2018-11-09
ATC Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
3,68
0,00
2018-11-09
ATC SA-QSr3 2018
3,68
0,00
2018-11-02
ATC Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2018 roku
3,80
0,00
2018-10-24
ATC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku przez spółkę zależną
3,66
0,00
2018-08-27
ATC SA-QSr2 2018
4,04
0,00
2018-07-26
ATC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku przez spółkę zależną
4,00
0,00
2018-06-14
ATC Powołanie dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A na kolejną kadencję
4,70
-1,06
2018-06-14
ATC Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Arctic Paper S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy oraz ustalenia daty dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
4,70
-1,06
2018-06-14
ATC Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
4,70
-1,49
2018-06-14
ATC Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 13 czerwca 2018 roku
4,70
0,00
2018-05-18
ATC Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13 czerwca 2018 roku
4,30
-0,93
2018-05-18
ATC Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.
4,30
-0,93
  • Poprzednia strona
  • z 10
  • Następna strona