Notowania

DataTytułKursZmiana
2019-10-09
ATC Rejestracja zmiany Statutu oraz zmiana siedziby Arctic Paper S.A.
2,96
+4,73
2019-10-02
ATC Potencjalna dodatkowa dywidenda od Spółki zależnej
2,97
-1,01
2019-09-26
ATC Nowe technologie w Arctic Paper Kostrzyn S.A. współfinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
3,00
0,00
2019-09-19
ATC Zawarcie przez spółkę zależną umowy faktoringowej
3,00
0,00
2019-09-18
ATC Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
3,00
0,00
2019-09-18
ATC Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 18 września 2019 roku
3,00
0,00
2019-09-03
ATC SA-PSr 2019
3,22
+0,93
2019-08-30
ATC Przedłużenie Kredytu Odnawialnego - ustalenia Spółki z Kredytodawcami
3,07
+1,30
2019-08-21
ATC Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper S.A.
2,89
0,00
2019-08-21
ATC Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 września 2019 roku.
2,89
0,00
2019-07-25
ATC Publikacja raportu za dwa kwartały 2019 roku przez spółkę zależną
3,10
-0,65
2019-07-24
ATC Zakończenie Zgromadzenia Obligatariuszy
3,10
0,00
2019-07-10
ATC Zmiana siedziby Arctic Paper S.A.
3,02
+3,64
2019-07-02
ATC Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A
2,68
0,00
2019-05-28
ATC QSr 1/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,65
-3,77
2019-05-28
ATC Publikacja opóźnionej informacji poufnej dotyczącej naruszenia wskaźników finansowych w warunkach emisji Obligacji
2,65
-3,77
2019-05-28
ATC Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A.
2,65
-2,26
2019-05-28
ATC Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Arctic Paper S.A.
2,65
-2,26
2019-05-28
ATC Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper S.A. w dniu 28 maja 2019 roku
2,65
-2,26
2019-04-29
ATC Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 maja 2019 roku, w tym proponowane zmiany w Statucie Spółki.
2,80
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 12
  • Następna strona