Notowania

Beskidzkie Biuro Consultingowe SA (BBA)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2019Q32019Q22019Q12018Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów107125155146
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-24423-57
Zysk (strata) brutto-54-35893202
Zysk (strata) netto-50-29446141
Przepływy netto1-3425-6
Przepływy netto z działalności operacyjnej-15-791233
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-12-34-1297
Przepływy netto z działalności finansowej287825-136
Aktywa razem4 6704 7065 7354 904
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania902887914836
Zobowiązania długoterminowe187225264432
Zobowiązania krótkoterminowe715662650404
Kapitał własny3 7683 8184 8214 067
Kapitał zakładowy410410410410
Liczba akcji (tys. szt.)4 099,504 099,504 099,504 099,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,920,931,180,99
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,070,010,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

20182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5201 051
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-202-4
Zysk (strata) brutto-2 560464
Zysk (strata) netto-2 181368
Przepływy netto-41-264
Przepływy netto z działalności operacyjnej-578223
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej845-674
Przepływy netto z działalności finansowej-308186
Aktywa razem5 6118 499
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8361 538
Zobowiązania długoterminowe303948
Zobowiązania krótkoterminowe533589
Kapitał własny4 7756 961
Kapitał zakładowy410410
Liczba akcji (tys. szt.)4 099,504 099,50
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,171,70
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,530,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)